e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Anahtar Kelime
Karar Yılı
-
Karar Türü
Kurul Kararları
2024/478 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, 14/5/2023 ve 28/5/2023 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde görme engellilere uygun şablon bulundurulmaması sebebiyle engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/475 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

29/12/2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 10'uncu madde kapsamında açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebinin Antalya 2. İnfaz Hakimliği tarafından haksız olarak reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/474 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın çalıştığı şirkette diğer çalışma arkadaşlarına zam yapıldığı ancak başvurana zam yapılmadığı ve işten kendi rızası ile ayrılması için iş yerinde yıldırma (mobbing) uygulandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/473 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Teşkilatına mensup harp veya vazife şehitlerinin yakınları araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanırken diğer şehit yakınlarının bu indirimden faydalanamamasının eşitsizlik oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/472 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

29/12/2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarınca denetimli serbestlikten yararlanabilecek kişilerin kapsamının genişletilmesi adına kanuni düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/471 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, tapuları çalınan üç adet dairesinin elinden alınarak mağdur edildiği iddiasıyla pasif tapu kaydının verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/470 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, daha önce Kurumumuza yapmış olduğu 2023/1886 numaralı başvurusu hakkında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu 1. Dairesinin 26/12/2023 tarihli ve 36 sayılı toplantısında alınan 2023/1136 numaralı kabul edilmezlik kararının yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/468 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/467 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/466 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Araç çalınması olayıyla ilgili sigorta şirketince ödenen bedel karşılığı başvurana icra takibi başlatıldığı ancak başvuranın araç çalmadığı ve kazaya karışmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/465 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/464 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, haksız ve hukuka aykırı şekilde iş akdinin feshedildiği ve yargılama sonucu kesinleşen işe iade kararının uygulanmadığı iddiasıyla işe iade edilmesi veya işe iade edilmemesi halinde kadrosunun Devlet Personel Başkanlığının (mülga) devredildiği Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı (mülga) veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne veyahut da …..Tapu Müdürlüğüne tüm yasal hakları ile birlikte devredilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/463 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Ödüllendirme” başlıklı 51’inci maddesinde yer alan ödüllerden faydalanılamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/462 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Beden Eğitimi Öğretmenliği için atama yapılacak üniversite bölümleri içerisinde örgün eğitim veren üniversitelerin Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü yer alırken açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde bulunan Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümünün yer almamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına yöneliktir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/461 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkından yararlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/460 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Denetimli serbestlikten yararlandırılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/459 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, maliki olduğu arsanın imar planı değişikliği ile ilköğretim tesis alanına çevrildiği ve kamulaştırmasız el atma nedeniyle mağduriyete neden olunduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/458 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hukuki meselelerle ilgili olarak Youtube üzerinden video içerikleri üreten başvuranın engellenmeye ve yıldırılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/457 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuran hakkında haksız yere hücre cezası uygulandığı iddiasıyla mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/456 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Seçmen kütüğünün adres kayıt sistemine dayalı olarak düzenlenmesinin evsizler, sokaklarda veya çadırlarda yaşayanlar bakımından ekonomik durum temelinde dolaylı ayrımcılık oluşturması nedeniyle ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/455 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, dolandırıcılık mağduru olması üzerine Savcılık kararı ile tapu kayıtları üzerine tedbir şerhi konulduğu ancak Şile Tapu Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin yapılmadığı iddiasıyla mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/454 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumlarındaki eş ve aile görüşüne ilişkin Paris Prensipleri ve ilgili mevzuat uyarınca araştırma yapılarak rapor hazırlanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/453 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Temyiz edilen dosyanın uzun süredir karara bağlanmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/452 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle mağdur olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/451 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mülga Türk Ceza Kanunu’nun 70’inci maddesi uyarınca başvuran hakkında verilen bir yıl geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilme ve bu süreçte haberleşme ve dış dünyayla iletişim haklarından yoksun bırakılma kararının uygulanmasının hukuka uygun olmadığı ve emsallerine göre farklı uygulandığından eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/450 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın barındığı ceza infaz kurumunda ziyaret hakkı ile spor ve eğitim faaliyetlerinin sınırlandırıldığı, kütüphaneye gidemediği ve sohbet hakkından faydalandırılmadığı, sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşandığı, oda değiştirme ve koşullu salıverilme taleplerinin keyfi olarak engellendiği, yüksek elektrik birim fiyatı üzerinden elektrik faturası ödediği, muhalif yayınlara erişiminin yasaklandığı, oda aramalarıyla rahatsız edildiği ve aramalarda eşyalarının alındığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/449 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın; haklı olmayan sebeple disiplin cezası aldığı, kötü muameleye maruz kaldığı, açlık grevine başladığı, konuyla ilgili şikâyette bulunacağını belirttiğinde şikâyetçi olmaması konusunda üzerinde baskı kurulup tehdit edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/448 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması sonucu gerçekleştirilen nakil işleminin hukuka aykırı olduğu, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumuna nakli sebebiyle tek kişilik odada kaldığı ve görüntülü görüşme, toplu olarak havalandırmaya çıkabilme gibi haklarını kullanamadığı, uygulamanın kaldırılması için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmasına rağmen olumsuz cevap aldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/447 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın; bulunduğu ceza infaz kurumunda sayımın insan onuruna aykırı bir şekilde yapıldığı, darp edildiği, olaya ilişkin belgeler arasında tutarsızlık bulunduğu, sağlık kuruluşuna nakledilirken kahvaltı etmesine ve mevsim koşullarına uygun kıyafet almasına izin verilmediği, mevzuata aykırı şekilde geçici koğuşa alındığı, geçici koğuştaki fiziksel koşulların ısınma, hijyen, beslenme ve telefonla görüşme açılarından yetersiz olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/446 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kadın olmasından dolayı arıcılık hibe programında değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/445 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın işe giriş kaydının geç yapılması nedeniyle 1/3/2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/444 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın rızası alınmadan vasisi olarak atanan eşinin vasilik görevini başvuran aleyhine kullandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/443 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın vekilinin vekâletnamesinde özel yetki bulunmadığı için temyiz kanun yolundan feragat edemediği, bu nedenle lehine olan infaz yasasından yararlanamadığı iddiasıyla dosyanın yeniden incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/442 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda tutulmakta olan başvuranın, anneleri hükümlü veya tutuklu olan çocuklara her hafta anneleri ile açık görüş hakkı tanınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/441 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, yargılandığı davanın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmasında bağlantının kopması nedeniyle kararın yüzüne karşı okunmadığı, bu nedenle yaptığı istinaf kanun yolu başvurusunun reddedildiği, mahkeme tarafından müştekinin belirttiği kişilerin ifadelerinin alınmadığı, kamera ve telefon kayıtlarının incelenmediği iddialarıyla mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/440 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın refakatçi olarak kaldığı Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Üroloji Polikliniğinde çalışan bir hemşirenin meslek etiğine uygun olmayan söylemlerde bulunduğu ve mesleğini kötüye kullandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/439 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Covid-19 salgını sürecinde başvuranın, kızının eğitim alması için kayıt yaptırdığı dershanenin uzaktan eğitime geçmesi üzerine eğitimden yararlanamadığı ve bu nedenle dershane ile yapılan senet karşılığı sözleşme kapsamında senetlerin tamamını ödemediği için icra yoluna başvurulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/438 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Denetimli serbestlikten yararlandırılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/437 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dosyanın ikinci defa kesinleşmesinin ardından yeniden tekerrür hükümlerinin uygulanmasının adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/436 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Muhtaç durumdaki çocuklara elektronik eşya hediyeleri verilirken mahpus olan başvuranın çocuğunun hediye talebinin yerine getirilmemesinin eşitlik ilkesini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/435 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın oturduğu apartmana 100 metre mesafede cami bulunmasına rağmen apartman girişine merkezi ezan sistemine bağlı hoparlör sistemi kurulması nedeniyle mağdur olduğu ve yetkililer tarafından konuyla ilgilenilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/434 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/433 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sigorta borçlarından dolayı emekli aylığından kesinti yapılmasının ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/432 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın çalıştığı iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/431 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın tehdide, şantaja, iftiraya maruz kaldığı ve mahkemenin gösterilen tanığın gerçek dışı ifadelerine göre karar verdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/430 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat olan başvurana, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi olarak görevlendirildiği dosyalar için 60 TL yol ücreti takdir edilirken aynı yere keşif arabasıyla gidildiğinde 2.095 TL yol ücreti takdir edildiği ve göreve giden iki kamu görevlisi için belirlenen yol ücretleri arasındaki farkın ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/429 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aleyhine delil bulunmaksızın hakkında haksız yere hapis cezasına hükmedildiği iddiasıyla dosyasının incelenerek mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/428 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hava yolu şirketi tarafından sabıka kaydı bulunan kişilere karşı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/427 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında haksız infaz rejimi uygulanarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/426 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılmasının sağlanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/425 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın … olarak görev yaptığı Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde çalınan tabletlerle ilgili Adıyaman Jandarma İl Komutanlığı tarafından gayri resmi olarak ifadesinin alındığı ve görevli personelin kötü muamelesine maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/424 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda kendisiyle benzer şartları taşıyan mahpusların aksine kendisinin eş ile mahrem görüş ödülünden faydalandırılmadığı, bu konudaki taleplerinin haksız bir şekilde sürekli olarak reddedildiği ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/423 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Çölyak hastası olan başvurana, diyetine uygun yiyeceklerin sağlanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/422 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın babası ile aynı Kurumda fakat farklı koğuşlarda tutulmaları sebebiyle ziyaret günlerinin farklı tarihlerde olduğu, ailesinin farklı tarihlerde ziyarete gelmek zorunda kaldığı ve babası ile aynı koğuşa geçme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/421 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın; Kurum psikoloğuyla görüşme talebinin karşılanmadığı, psikolog tarafından kendisine yönelik olumsuz söylemlerde bulunulduğu için kendisine zarar vererek acil durum butonuna bastığı ve pansuman malzemesi istediği, sağlık görevlilerinin kendisine pansuman malzemesi vermediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/420 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın görme engelli olması sebebiyle görüntülü görüşme hizmeti ile vadesiz hesap açma işlemini gerçekleştirememesinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/417 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu alamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/405 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın açık ceza infaz kurumuna geçiş talebinin yabancı olması ve ailesinin varlıklı olması gibi çeşitli nedenlerle Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu (İdare ve Gözlem Kurulu) tarafından reddedilmesinin ırk, servet ve sağlık durumu temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/404 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın engelli bireylere tanınan indirimli bilet uygulamasından faydalandırılmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/401 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi başvuranın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersinden muafiyet talebinin reddi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/399 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Usulsüz bir şekilde adli ve idari soruşturmaya tabi tutularak iş yerinde yıldırmaya (mobbinge) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/398 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda memur olarak görev yapmakta iken iş arkadaşlarıyla yaşadığı adli vaka sonrasında, kapalı ceza infaz kurumunda bu görevine daha güvenli şekilde devam edebilecekken açık ceza infaz kurumunda görevlendirilmesinin başvuranın mağduriyetine neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/397 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçeden sonra başvuranın vesayet altına alınmasına ilişkin işlem başlatıldığı iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/396 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın denetimli serbestliğe ayrılmasının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/395 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutukluluk süresinin uzun sürmesi nedeniyle açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hakkından yararlanamadığı iddiasıyla tahliye olma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/394 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan evinden terör olayları nedeniyle çıkarıldığı ve daha sonra bu evin yıkılarak kamulaştırıldığı iddiasıyla kendisine yıkılan evine yakın bir yerde ev verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/393 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız tahrik ile etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak cezasında indirim yapılması gerektiği iddiasıyla yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/392 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Denetimli serbestlik hakkından faydalanırken izinli olduğu süreçte İnfaz Hâkimliği tarafından cezasının onandığı ve ceza infaz kurumuna zamanında teslim olmaması nedeniyle kapalı ceza infaz kurumuna iade edildiği iddiasıyla mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/391 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ceza infaz kurumuna kabulünün gerçekleştiği sırada çıplak aramaya tabi tutulduğu, Kurum Müdürü, İkinci Müdür ve infaz ve koruma memurları tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığı, dilekçelerinin ilgili makamlara gönderilmeyerek dilekçe hakkının engellendiği, gizli olması gereken dilekçelerinin Kurum personeli tarafından okunarak ilgililerle paylaşıldığı, kargo ile gelen kitaplarının kendisine teslim edilmeyerek eğitim hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/390 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Hakkında sınır dışı etme kararı verilen başvurana, yanıltılarak gönüllü geri dönüş formu imzalatıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/389 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın engelli raporu almak üzere hastaneye sevkinin gecikmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/388 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın erişkinleriçinsağlık kurulu raporu almak için üniversite hastanesine gidememesi sebebiyle cezanın ertelenmesi uygulamasından faydalanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/387 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) gönderi ücretlerinin yüksek olduğu ve sembolik miktarlara indirilmesi; ceza infaz kurumlarında mahpusların gönderdiği mektup, dilekçe vs. gönderilerin, “Whatsapp” uygulaması aracılığıyla muhataplarına iletilmesi ve farklı mahpuslar tarafından aynı adrese gönderilen mektupların aynı zarf içerisinde gönderilmesine izin verilmesi iddia ve taleplerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/386 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın eş görüşmesi ödülünden faydalanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/385 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın fiziksel şiddete ve psikolojik baskıya maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/384 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın etkin bir sağlık hizmeti alamadığı ve bir mahpusun fiziki şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/383 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; kendisine verilen 10 dakika ek süreyle telefonla görüşme ödülünün dilekçeyle başvurmasına rağmen kullandırılmadığı ve yargı organları tarafından savunma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/382 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) gönderi ücretlerinin yüksek olduğu ve sembolik miktarlara indirilmesi; ceza infaz kurumlarında mahpusların gönderdiği mektup, dilekçe vs. gönderilerin, “Whatsapp” uygulaması aracılığıyla muhataplarına iletilmesi ve farklı mahpuslar tarafından aynı adrese gönderilen mektupların aynı zarf içerisinde gönderilmesine izin verilmesi iddia ve taleplerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/381 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın siyasi görüşü nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açıldığı ve ruhsat sürecinin geciktirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/380 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde vefat eden annesinin Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) vatandaşı olması sebebi ile yakınları vefat eden kişilere verilen 100.000 TL (yüz bin Türk lirası) tutarındaki nakdi yardımdan faydalanamamasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/379 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/378 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hastane İdaresi tarafından başvuranın muvafakati alınmaksızın asıl mesleği olan tıbbi protez ve ortez teknisyenliği dışında görevi olmayan işlerde görevlendirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/377 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın 12 yaşındayken kolluk görevlileri tarafından ailesi yanında olmadan, avukat ve psikolog desteği sunulmadan ifade vermeye zorlandığı, kendisine yöneltilen ifadeyi kabul ettikten sonra avukat ve psikolog eşliğinde ifadesinin alındığı ve verdiği ifade yüzünden üç kişinin haksız yere ceza aldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/376 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sözleşmeli personel alımı ilanında belirtilen sertifikaların ilan tarihinden sonra alınmış olması nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği ve eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/375 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın yargılandığı dava dosyası kapsamında Baro tarafından atanan avukatların dosyasını takip etmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/374 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında hizmetli kadrosunda görev yapan kamu personelinin birçoğu masabaşı işlerde çalışırken başvurana temizlik işlerinin verilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve mobbing teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/373 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen başvuranın göreve iade edilmeyerek felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına yöneliktir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/372 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği Vedat ŞORLİ v. Türkiye kararı sonrasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinin uygulamasının hak ihlalleri oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/371 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun tutukluluk süresinin hak ihlali oluşturduğu iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/370 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran hakkında yapılan yargılama sonucunda eşitlik ilkesine aykırı ceza verildiği iddiasına yöneliktir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/369 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen disiplin cezasının kaldırıldığı iddiasıyla yeni bir müddetname düzenlenerek şartlı salıverilme hükümlerinden yararlanmasının sağlanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/368 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmesi işleminin iptali talebiyle açtığı davanın uzun sürdüğü iddiasıyla yargılamanın lehine sonuçlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/367 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın koğuşunun İdare tarafından keyfi bir şekilde değiştirilerek farklı suç gruplarına mensup mahpusların barındırıldığı bloktaki bir koğuşa alındığı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan mahpuslara yönelik uygulanan infaz rejimine tabi tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/366 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın talebi olmadan başka bir ceza infaz kurumuna nakledildiği, önceden bulunduğu Erzincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda sağlık sorunları nedeniyle sağlanan şartların halihazırda bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlanmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/365 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın ayda sadece 1 saat ortak etkinliğe çıkabildiği, mahpuslardan yemek parası alındığı, mahpuslara yüksek elektrik faturası yansıtıldığı, mahpusların bankada bulunan paralarının faizine İdare tarafından el konulduğu, koşullu salıverilme hakkından yararlanmasının engellendiği, suntalı yatakta yatmasına ilişkin sağlık raporu olmasına rağmen İdarenin bu özellikteki yatağa el koyup vermediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/364 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın barındırıldığı ceza infaz kurumunda sağlık sorunu yaşamasına rağmen personel tarafından kendisine ilgi gösterilmediği ve rahatsız olduğu beline personel tarafından sertçe bastırılarak kendisine acı çektirtildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/363 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tek kişilik koğuşta kalmak istediği, anlaşamadığı mahpuslarla aynı koğuşa yerleştirildiği, dilekçelerinin muhataplarına gönderilmediği ve başka bir ceza infaz kurumuna nakledilme talebi ve iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/362 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın nakil edildikten sonra reçete edilen ilacı temin edemediği, yasak olduğu belirtilen ilacı başka koğuşlardaki mahpusların kullanabildiği, Beyin Cerrahi Polikliniğine sevk edilemediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/361 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran hakkında alınan tehlikeli hükümlü statüsü kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/360 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın arkadaşının bulunduğu koğuşta gerçekleştirilen arama esnasında eşyaların yere atıldığı, hastane sevki gerçekleştirilmeyen bir mahpusun kurumda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, cezasını infaz etmiş mahpusların tahliyelerinin engellendiği, kurumda yeterli düzeyde sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/359 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) gönderi ücretlerinin yüksek olduğu ve sembolik miktarlara indirilmesi; ceza infaz kurumlarında mahpusların gönderdiği mektup, dilekçe vs. gönderilerin, “Whatsapp” uygulaması aracılığıyla muhataplarına iletilmesi ve farklı mahpuslar tarafından aynı adrese gönderilen mektupların aynı zarf içerisinde gönderilmesine izin verilmesi iddia ve taleplerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/358 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın insan ticareti mağduru olduğu, Gaziantep İl Göç İdaresinin uluslararası koruma başvurusunu geri çektiği, bunun iptali için mahkeme sürecini başlattığı, ancak insan ticareti mağdurlarına sağlanan haklardan faydalanmak için mahkeme sürecinden kendi isteğiyle feragat ettiği, feragatten sonra Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi yetkililerince sınır dışı edileceğinin söylendiği, söz konusu Merkezde telefon hakkının kısıtlanması, haklarının ne olduğunun anlatılmaması, görevlilerin olumsuz tavırlar içinde olması nedeniyle kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/357 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın Adalet Bakanlığına hitaben yazdığı dilekçelerinin gönderilmediği ve kendisine bakıcı tahsis edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/356 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kullanmakta olduğu ilacın doz bilgisinin sisteme yanlış kaydedildiği ve bu durumu ifade etmesi nedeniyle kendisine haksız yere disiplin soruşturması açıldığı iddiası ile disiplin cezasının kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/355 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumu personelinin başvurana hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/354 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından 5 gün hücreye koyma cezası verilmesinin hak kaybına yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/353 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda mahpusların aynı anda görüşülebileceği ziyaretçi sayısının altı kişiyle sınırlandırılması ve 0-6 yaş arasındaki çocuk ziyaretçilerin bu sayıya dahil edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/352 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın işyerinde yıldırmaya (mobbing) ve mağdurlaştırmaya uğratılarak cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/351 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın evlilik işlemlerinin zorlaştırılarak ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/349 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan uzlaştırma hükümlerinin kapsamının genişletilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/348 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumundan tahliye olduktan sonra borç yapılandırmasıyla ilgili yasal düzenlemeden yararlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/347 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın odasında bir dişi ve bir erkek muhabbet kuşu bulundurmasının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/346 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan gelir uzman yardımcılığı alım sınavı ilanında yer alan 35 yaşını doldurmamış olma şartının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/345 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumunda, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesinin (ACEP) bulunmamasının eşitlik ilkesine ve insan haklarına aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/344 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/343 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla dosyasının incelenmesi için müfettiş gönderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/342 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın ceza infaz kurumundan hastaneye sevki sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasını insan onuruyla bağdaşmadığı gerekçesiyle reddetmesi üzerine hastaneye sevk işleminin gerçekleştirilmediği, sağlığa erişim hakkının ihlal edildiği, söz konusu ağız içi araması uygulamasının diğer ceza infaz kurumlarında rutin bir şekilde uygulanmadığı gerekçesiyle başvuranın siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılığa uğradığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/341 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koşullu salıverilme hakkı tanınmayan mahpuslara yönelik ilgili mevzuatta düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/340 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, bulunduğu ceza infaz kurumunda görüntülü görüşme sistemi için gerekli altyapının bulunmaması sebebiyle bu sistemin bulunduğu kurumlarda verilen görüntülü olarak telefonla görüşme ve görüşme süresinin uzatılmasına dair hakkın ankesörlü telefon üzerinden yapacağı görüşmelerde kendisine tanınması talebinin reddedilmesi sebebiyle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/339 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Rızası alınmadan sağlık testi yapılmasının hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/338 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın geçirdiği iş kazası sonrasında iş bulmakta zorlandığı ve 8/9/1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılan kişilerin bu tarihten sonra sigorta girişi yapılan kişilere nazaran daha önce emekli olmalarının eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/337 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, açık ceza infaz kurumlarından ikinci kez firar etmiş mahpuslara açığa ayrılma imkanının yeniden sağlanması ve ceza infazına ilişkin yapılan lehe düzenlemelerden ikinci kez firar etmiş mahpusların da yararlandırılması için düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/336 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/335 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın hüküm giydiği suç türü nedeniyle denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden haksız şekilde yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/334 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, hakkında yürütülen yargılama süreci neticesinde mahkeme tarafından verilen kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dosyasının incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/333 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için 35 yaşını doldurmamış olma şartının aranmasının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/332 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın eğitiminin kesintiye uğramaması için Gaziantep veya yakın çevre illerde bulunan ceza infaz kurumlarından birine naklinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/331 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ailesi ile birlikte ikamet ettiği konuttan mahkeme kararı neticesinde çıkartılmaları sebebiyle mağduriyet yaşadıkları iddiası ile ilgili mahkeme kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/330 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı odada televizyon bulundurabilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/329 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, karantina sürecinde yapılamayan açık görüş ziyaretinin telafi edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/328 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın koğuş değiştirme kararının uygulanması sırasında eşyalarının kaybolması ve tutulduğu koğuştaki kalabalıklaşma hakkındaki şikayetlerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/327 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, ceza infaz kurumundaki tahliye işlemlerinin ertelendiği, oda aramalarının önceden haber verilmeden gerçekleştirildiği, infaz ve koruma memurlarının mahpuslara yönelik kırıcı ve incitici sözler sarf ettiği, kantinden satın alınan ürünlerin infaz ve koruma memurları tarafından toplandığı, verilen sıcak suyun yetersiz olduğu, odaların sık sık değiştirildiği, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin yapılmadığı, dolayısıyla Kurumdaki tutulma koşullarının genel olarak insan onuruna aykırı olduğu hususuna ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/326 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda İdare ve Gözlem Kurulu kararlarıyla ve kurum uygulamalarıyla ayrımcılığa maruz kaldığı ve tecride tabi tutulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/325 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın görüntülü görüşme hakkından yararlanamadığı, öğrenci olmasına rağmen örgün eğitime devam edemediği, yediden fazla kitap bulunduramadığı, e-YDS ve TOEFL gibi yabancı dil sınavlarına giremediği iddiaları ile Kurumda kapalı ve açık görüşlerin sadece 40 dakika yapıldığı, kapalı görüşlerinin kayıt altına alındığı, kargo ile gönderilen çorap, çamaşır gibi eşyaların mahpuslara verilmediği, sosyal ve eğitsel faaliyetlerin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/324 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, kış mevsiminde koğuşta bulunan kaloriferlerin çok düşük derecede ve yalnızca birkaç saat süreyle yakılması ve başvurana elektrikli ısıtıcı verilmemesi iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/323 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne sevkinin yapıldığını ancak Kurum tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne götürüldüğünü, ağrı kesici iğne vurulmak için koğuşta bulunan butona basarak sağlık personeli ve revir doktoruna haber yolladığını ancak kendisine bir dönüş yapılmadığını ve Kurum revirine çıkarılmadığı iddialarını içermektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/322 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda; tahliye haklarına engel olunduğu, pandemiyle birlikte başlatılan uygulamaların devam ettiği, elektrik faturasına her ay 250 TL verdikleri, kitap ve dergi haklarının sınırlandırıldığı, oda değişikliği talebinin değerlendirilmediği, revir ve hastaneye sevklerde mağduriyetlerin yaşandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/321 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşadığı ile sevk edildiği hastanede kurum personelince kendisine doktorun ilaç reçete etmesinin engellendiği ve diğer mahpuslara ilaç reçete ettirildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/315 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Ankara’da özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli vatandaşa otobüs şoförünün: “İnaşağıya. Şimdiye kadar bindiğine say. Sen bir de sağlam olsan bize ne yapardın kim bilir.” şeklinde söylemde bulunarak vatandaşı otobüse almamasının ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/314 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın muhatap Şirket tarafından sunulan elektronik ticaret platformu üzerinden satışını yaptığı Filistin temalı ürünlerin satışının durdurulmasının ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/312 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın çocuğunun eğitim hakkının kullanılmasında engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlaline maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/311 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, engellilik temelinde nefret söyleminde bulunulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/308 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, erkeklerden oluşan bir grubun konser rezervasyon talebinin reddedilmesi ve bu durumun cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/307 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) bünyesinde çalışan başvuranın mezhebi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/306 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanması nedeniyle hak ihlalleri oluştuğu iddiasına yöneliktir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/305 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Süresiz yoksulluk nafakası uygulamasının hak ihlaline neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/304 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/303 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, hakkındaki yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle sekiz yıldır tutuklu olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu ve mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/302 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkındaki yargı kararının kesinleşmemesi nedeniyle 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddede yer alan hükümden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/301 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kayıtlı olduğu üniversitede seçtiği derslerin rızası dışında değiştirildiği ve söz konusu durumun dönem arkadaşları ile arasında eşitsizlik oluşturduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/300 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, Gaziantep Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Gaziantep Şubesi arasında yaşandığı ileri sürülen ayrımcı tutum iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/299 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, Türkiye İş Bankası Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmesinin engellendiği ve gerekçe belirtilmeden başvurusunun olumsuz olarak neticelendirilmesi sebebiyle mağdur olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/298 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, müddetnamesinde yer alan cezalarından en fazla olanı esas alınarak açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkından faydalandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/297 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, öğrencisi olduğu bölümün vize sınavı tarihlerine ilişkin duyuru yapmamasının eğitim ve öğrenim hakkını ihlal ettiği iddiası ile giremediği sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/296 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın başka bir kuruma nakledilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/295 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başarılı sayılarak geçtiği derslerin muafiyetlerinin iptaline ilişkin üniversite Senato kararının kaldırılması ile bu derslerden muaf tutulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/294 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın, hem kendisinin hem de ailesinin maddi sıkıntı yaşadığı iddiasıyla sosyal ve ekonomik destekten yararlandırılmaları talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/293 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle tarafına burs/kredi verilmemesinin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/292 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Belediyenin planlama ve imar yetkisini özensiz kullanımından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/291 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararının gereği yerine getirilmeyerek ayrımcılık yasağına ve eşitlik ilkesine aykırı sonuçlara sebebiyet verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/290 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın adil yargılanma talebi ile yargılandığı davada kendisini temsil eden avukat hakkındaki şikayetine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/289 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın denetimli serbestlik talebinden yararlanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/288 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, açık görüş ziyareti sırasında reşit olmayan çocuğunun yanında gelme hakkı olan refakatçi kişi sayısının artırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/287 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın Kurumdaki resim kursuna katılım sağlayamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/286 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvurular, başvuranın tutulduğu kurumda kötü muamele gördüğü iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/285 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu kurumda koğuşunun sürekli değiştirilerek psikolojik şiddete maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/284 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın eş görüşme ödülünden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/283 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, 29/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kendisi hakkında uygulanan tedbirin, öngörülen süre dolmasına rağmen kaldırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/282 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebinin Afyonkarahisar 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/281 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kaldığı odanın penceresinde bulunan küçük delikli tellerin ruhsal durumunu olumsuz etkilediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/280 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, jandarma personelinin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/279 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, açık görüş ziyareti sırasında reşit olmayan çocuğunun yanında gelme hakkı olan refakatçi kişi sayısının artırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/278 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın; revire hitaben yazdığı dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kendisine tokat atıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı dilekçelere çıkış yapılmadığı, sigara içilmeyen koğuşa geçme talebinin yerine getirilmediği, çalışma talebinin karşılanmadığı, gerekçesi olmadan odasının değiştirildiği ve bu değişiklik nedeniyle mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/277 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın koşullu salıverilmeden yararlanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/275 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, muhataba ait bir sosyal medya platformunda ve internet haber sitesinde yayımlanan açıklamalardan dolayı başvuranın bir şehrin nüfusuna kayıtlı olması nedeniyle doğum temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/274 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın felsefi görüşü nedeniyle mobbinge (işyerinde yıldırma) maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/273 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ve maruz kaldığını iddia ettiği kötü muameleler sebebi ile tekli odaya geçme istemine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/272 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunda tutulan başvuranın sohbet hakkını yeterince kullanamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/266 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, 25/2/2009 tarih ve 2009/14729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük’ün 6’ncı maddesinin engellilik temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/263 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, engelli olan başvuranın naklen atama talebinin kabul edilmemesi nedeniyle engellilik ve sağlık temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/262 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın down sendromlu çocuğunun güvenliği için maliki olduğu evin balkonuna cam balkon sistemi yaptırma talebinin sitenin görüntüsünü bozacağı gerekçesiyle site yönetimi tarafından reddedildiği ve bu durumun ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/261 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin emlak şirketi tarafından bekâr olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/260 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın paramedik/sağlık teknikeri olarak çalıştığı Mudanya 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda engel durumuna uygun koşullarda çalıştırılmaması nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/259 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, kadın ve çocuk mahpusların elektrik faturalarının ceza infaz kurumu tarafından ödenirken erkek mahpusların elektrik faturalarının ödenmemesinin erkek hükümlüler açısından cinsiyet temelli ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/258 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, ikamet ettiği konut oturulamaz hale gelen afetzedelerin konut desteği alması için yapılan hak sahipliği tespit işleminin medeni hal temelinde ayrımcılık içerdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/255 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Polis memurları ile astsubaylar arasında sigorta başlangıç tarihinin belirlenmesinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/254 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkındaki kararın geç kesinleşmesi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddede yer alan hükümden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/253 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

E-Reçetem sisteminde İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dil seçenekleri mevcut iken sisteme Kürtçe dilinin eklenmemesinin ayrımcı bir uygulama teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/252 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/251 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/250 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ad ve soyadı değişikliği talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/249 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu'nun koşullu salıverilmeye ilişkin kararının hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/248 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı davada verilen beraat kararına karşı katılan avukatı tarafından kanun yoluna başvurulması nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/247 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sonradan kazanılan vatandaşlık hallerine ilişkin başvurusu hakkında başvurana bilgi verilmeyerek bilgi edinme hakkı ve diğer hakların ihlal edildiği iddiasına yöneliktir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/246 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/245 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan soruşturmasının ve tutukluluğunun devam ettiği davanın incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/244 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Miras yoluyla kendisine intikal eden arsaların ifraz edilerek yerlerine başka arsaların verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/243 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeşil ve bordo pasaport uygulamasının vatandaşlar arasında ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/242 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sınır dışı etme işlemine karşı açılan iptal davası neticesinde söz konusu işlemin yürütmesinin durduğu ancak başvuran hakkında haksız yere idari gözetim kararının uygulanmaya devam edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/241 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görev yapılan kurumda diğer çalışanlara seyyanen zam ödenirken başvurana ödeme yapılmayarak ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/240 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, üzerine atılan iftira sonucu hakkında Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama süreci nedeniyle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/239 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkındaki disiplin cezasının kaldırılması ve denetimli serbestlikten faydalandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/238 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Bulunduğu Kurumda açık ve kapalı görüş alanlarının fiziksel olarak yetersiz olduğu ve suya erişim konusunda sorun yaşandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/237 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Müvekkilinin eşinin bulunduğu ceza infaz kurumunda sağlık hakkına erişemediği bu nedenle hayatını kaybettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/236 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranların iaşe bedeline ilişkin borcunu ödeyemeyecek durumda olduğu ve bu konuda mağduriyetlerinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/235 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, bulunduğu Kurumda birtakım hak ihlallerine maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/234 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık hakkının ihlal edildiği ve tarafına haksız şekilde disiplin cezası verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/233 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye sevki sırasında kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/232 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) çocuk internet sayfası üzerinden yapılan ve Kurumumuzun görev alanı kapsamında olduğu değerlendirilerek Kurumumuza sevk edilen olayda BİM Birleşik Marketler Anonim Şirketi (BİM) çalışanının ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık yasağını ihlal edip etmediğine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/231 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; %91 görme engeli bulunan başvuranın ikamet ettiği ev ile aynı bahçeyi paylaştığı İşletme hakkında muhatap Belediyeye yaptığı birtakım şikâyetlerde Belediye çalışanları tarafından engelli olması nedeniyle aşağılandığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/229 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen infazın devamına ilişkin kararın duruşma yapılmadan verilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/228 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca devlet üniversitelerinde Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi öğrencilerine ödenen staj ücretlerinin vakıf üniversitelerinde Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi öğrencilerine ödenen staj ücretlerinden fazla olmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/227 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen denetimli serbestlik kararı doğrultusunda cezasının infazı tamamlanmasına rağmen işine başlatılmamasının çalışma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/226 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığı ve buna ilişkin itiraz dilekçelerinin ilgili makamlar tarafından işleme alınmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/225 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan gelir uzman yardımcılığı alım sınavı ilanında yer alan 35 yaşını doldurmamış olma şartının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/224 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/223 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/222 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/221 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

İş yerinde yıldırmaya maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/220 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/219 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/218 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Askerlik görevini ifa ederken diş ameliyatının yarım bırakılması sebebiyle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/217 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/216 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında hukuka aykırı şekilde cezaya hükmedildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/215 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

COVID-19 iznine ayrılan başvurana izin süresinin bittiğinin bildirilmediği, bu nedenle firari sayılarak hakkında disiplin cezası verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/214 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Polis memurları ile astsubaylar arasında sigorta başlangıç tarihinin belirlenmesinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/213 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

COVID-19 salgını nedeniyle diğer suçlardan mahkûm olan mahpuslar tahliye edilirken, basit yaralama suçundan mahkûm olanların tahliye edilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/212 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arazi toplulaştırma işlemi sebebiyle zarar gördüğü iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/211 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/210 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yiyecek bedellerinin boşanmış olduğu eşine tahakkuk ettirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/209 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/208 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/207 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/206 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/205 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/204 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka bir hükümlü tarafından yaralanması nedeniyle ceza infaz kurumu idaresinin gerekli tedbirleri almadığı, etnik kökeninden ötürü personelin ayrımcı muamelelerine maruz kaldığı ve Kurumda yürütülen sağlık taramalarına kasıtlı bir şekilde dahil edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/203 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran hakkında verilmiş bir disiplin cezası olmamasına rağmen 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması sebebiyle tahliye olamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/202 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşadığını iddia ettiği hak ihlallerine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/201 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda kalan akrabasıyla aynı odada kalma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/200 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda çeşitli haksızlıklara maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/199 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı tek kişilik odadaki buzdolabının sesinden uyuyamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/198 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İyi hâl değerlendirilmesinde düşük puan verilmesi neticesinde mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/197 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/196 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda bir memur tarafından haksızlığa uğratıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/195 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kronikleşen hemoroit rahatsızlığının tedavisi için ameliyat olmasının veya rahatsızlığını giderecek başka bir tedavi yönteminin sağlanması talebine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/194 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumunun tutulma koşullarının yetersizliği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/193 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundaki havalandırma bahçesinin üstüne fens teli çekilmesi nedenleriyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/192 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkı kapsamında yaşadığını iddia ettiği olaya ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/191 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda tecrit koşulları altında tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/190 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın bulunduğu kurumda resmi nikah talebinin ve imam nikâhlı olduğu eşi ile aynı kuruma nakil talebinin reddedildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/189 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran; alıkonulma merkezine yerleştirilmeden önce kötü muamelelere maruz kaldığını ve tutulduğu ceza infaz kurumunda avukatla görüş ve haberleşme hakkının engellendiğini iddia etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/187 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın günde sadece bir saat avluya çıktığı ve kendisine televizyon verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/186 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, pandemi önlemleri kapsamında açık ve kapalı görüşlerin askıya alındığı ve başvuranın eş görüşme uygulamasından yararlanamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/185 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, babasının sağlık durumu nedeniyle ailesini 5 yıldır göremeyen başvuranın ailesinin ikamet ettiği şehirdeki herhangi bir ceza infaz kurumuna nakledilme talebine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/184 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın, sigara içilen koğuşta bulunması nedeniyle sağlık açısından olumsuz yönde etkilendiği ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/183 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Personel tarafından tutuldukları ceza infaz kurumundaki diğer mahpuslara koğuş içinde ve koridorlarda fiziksel şiddet uygulanması nedeniyle başvuranların güvenliklerinden endişelendikleri iddiaları ile koğuş sayımlarının yağışlı havalarda bahçede gerçekleştirildiği şikâyetlerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/182 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumu tarafından başvurana ilgili mahkeme evraklarının tebliğ edilmediği ve başvuranın kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/181 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşandığını iddia ettiği hak ihlallerine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/180 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerçekleştirilen nakil işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/179 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müştekinin zararını karşılayarak tutuksuz yargılanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/178 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/177 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/176 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/175 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumundan ikinci kez firar etmiş olması sebebiyle lehe olan infaz hükümlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/174 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hükmolunan hapis cezasına uygulanması gereken mahsup işleminin usulüne uygun yapılmadığı, lehe olan kanuni düzenlemelerin tarafına uygulanmadığı, görevli mahkemeye yaptığı itirazların reddedildiği iddialarıyla ilgili kararların incelenmesi ve tahliyesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/173 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/172 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin başvuran hakkında verdiği karar ile ilgili olarak içtihadın birleştirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/171 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mobbinge maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/170 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İlgili görevliler hakkında inceleme ve soruşturma yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/169 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İlgili mevzuat uyarınca son sınıftaki Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi öğrencilerine ödenmesi gereken staj ücretleri hususunda üniversiteler arasında farklı uygulamaların olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/168 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Firar etiği gerekçesiyle tarafına haksız şekilde disiplin cezası verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/167 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde, kendisi dışında pek çok kişi işe geç kalırken yalnızca kendisi hakkında işe geç kalmasından ötürü tutanak tutulmasının iş yerinde yıldırma olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/166 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunun 26/7/2023 tarihli ve 23 sayılı kararının kaldırılarak vize/final/bütünleme notlarının iade edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/165 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık raporu bulunmasına rağmen malulen emekli olunamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/164 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından eksik inceleme ile mahkûmiyet hükmü verildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/163 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bulunduğu ceza infaz kurumunda eğitim hakkına erişimin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/162 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/161 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/160 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/159 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun süren tutukluluk süresinin eğitim hakkının kullanılmasına engel olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/158 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/157 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşyerinde felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiası ile hizmet sözleşmesinin tek taraflı fesih işleminin iptal edilerek maddi ve manevi zararının tazmini talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/156 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, hakkında İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığınca verilen iyi halli olmadığı ve denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezasını infaz etmesinin uygun olmadığı yönündeki karara karşı itirazına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/155 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adli Tıp Kurumunun cezai ehliyetinin bulunduğu yönündeki raporunun gerçeği yansıtmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/154 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

İnfaz ve koruma memurları tarafından gerçekleştirilen koğuş içi aramalarının insan onuruna yakışır bir şekilde gerçekleştirilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/153 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı odada televizyon bulundurabilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/152 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumundaki koşullar hakkındaki şikayetlerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/151 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru başvuranın daha önce bulunduğu kurumda; sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/150 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda görüntülü görüşme hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ve mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/149 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Kurumda birtakım hak ihlallerine maruz kaldığı iddiası ile nakil talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/148 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın nakil öncesinde kaldığı ceza infaz kurumunda infaz ve koruma memurları tarafından darp edildiği ve şikayet dilekçelerinin ceza infaz kurumundan çıkışlarının yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/147 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın yönetmelik değişikliği talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/146 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu kurumda; sağlık hakkının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/145 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, hakkında İdare ve Gözlem Kurulu tarafından alınan dönem değerlendirme kararına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/144 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza İnfaz Kurumundaki başvuranın yanında kalan çocuğunun ihtiyaç duyduğu tedavi hizmetlerine yeterli düzeyde erişimediği için işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/143 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/142 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; Maltepe Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı mahpuslar B. S. ve diğerlerinin bulunduğu ceza infaz kurumuna yönelik çeşitli şikâyetlerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/141 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Özbekistan vatandaşı ve muhalif bir gazeteci olan başvuranın, hukuka aykırı bir şekilde ve insanî olmayan koşullarda İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/140 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın odaya giriş ve çıkışlarda yapılan üst aramalarının insan onuruna uygun olmadığı ve bu konu hakkında şikâyette bulunduğu için disiplin cezası aldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/139 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Kurumda yaşadığı birtakım hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/138 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; disiplin cezası alması sebebiyle açık ceza infaz kurumuna erken ayrılma hakkının engellendiği, söz konusu konuya ilişkin İnfaz Hakimliği kararının kendisine tebliğ edilmemesi nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/137 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın istemediği koğuşa yerleştirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/136 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Kurumda görüntülü görüşme kabininin bulunduğu alanı daralttığı ve kendisine sadece sesli görüşme yapma hakkının tanındığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/135 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bir önceki bulunduğu ceza infaz kurumuna yönelik çeşitli iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/134 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru tarafına haksız şekilde disiplin cezası verildiği ve isteği dışında başka bir ceza infaz kurumuna nakledildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/133 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumunda, kendisiyle aynı koğuşta bulunan arkadaşının infaz ve koruma memurları tarafından darp edilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/132 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, olağan genel kurul toplantılarının ve yönetim kurulunun teşkilinin Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve Site Yönetim Planı’na aykırı olduğu ve Site Yönetim Kurulunun malikleri felsefi görüşlerine göre ayrıştırarak seçimlere katılmalarını usulsüzlükler ve hile ile engellemesinin felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/131 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın gerekli şartları taşımasına rağmen emekli edilmemesi sebebiyle kendisine malullük/yaşlılık aylığı bağlanmamasının sağlık ve engellilik temellerinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/130 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda, astsubay sınıf okullarında eğitim gören ve eğitimlerini başarı ile bitirerek astsubay nasbedilen kişilerin astsubay sınıf okulunda geçirdikleri sürelerin fiili hizmet süresi olarak sayılması için 18 yaşını bitirmiş olmak şartının bulunmasının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/127 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; muhatap Şirket bünyesinde hizmet veren çocuk yuvasına kayıt yaptırmak isteyen kişilerden maaş bordrosunun talep edilmesinin kişisel verilerin ihlali niteliğinde olduğu ve çocuk yuvasının aylık ücretinin çalışanların gelirine göre belirlenmesinin servet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/126 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuranın ilaçlarına ve diyetine uygun besinlere ulaşamadığı, verilen gıda maddelerinin bozuk olduğu, haksız yere disiplin cezası aldığı, dilekçe hakkını kullanmasının engellendiği, darp edildiği ve iaşe bedelinin doğrudan kendisine verilmesi veya iaşe bedeliyle talebi doğrultusunda Kurum kantininden yiyecek alışverişi yapılması talep ve iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/119 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, % 90 oranında görme engelli olan başvuranın öğrenim gördüğü üniversitenin çevrimiçi erişim uygulaması olan Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yapamaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/118 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, % 90 oranında görme engeli bulunan başvuranın ikamet ettiği bölgede bulunan cadde kaldırımına engelli bandı döşenmesi, trafik lambasına sesli sinyalizasyon sistemi kurulması ve yaya geçişini engelleyen otobüs durağının değiştirilmesi taleplerine dair yaptığı başvuruların sonuçsuz bırakıldığı gerekçesiyle engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/116 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın gireceği sınavda kendisine engelli ek puanının verilmemesi ve engelli ek puanının verileceği durumların nesnel kriterlere bağlanmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/115 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, görme engelli başvuranın mobil bankacılık üzerinden uzaktan kimlik tanıma sistemi ile müşteri olma talebinin muhatap Banka tarafından yerine getirilmemesinin ve hissedilebilir yüzey bulunmaması nedeniyle muhatap Banka Şubesinin erişilebilir olmamasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/114 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuran ve arkadaşlarının erkek olmaları sebebiyle restoran rezervasyonu taleplerinin reddedilmesi ve bu durumun ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/113 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; tarım arazisi vasfındaki taşınmazları ile ana yol arasında bağlantı kurulabilmesi amacıyla yol geçişi (büz, menfez) yapılması talebinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile bağlantıları olması sebebiyle Pertek Belediyesi tarafından yerine getirilmediği için siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/112 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın engel durumu gözetilmeden yer değişikliğinin yapıldığına ve engellilik ile sağlık durumu temelinde işyerinde yıldırmaya maruz bırakıldığına dair ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/111 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) uygulamasının görme engellilere uygun olmaması nedeniyle başvuranın engellilik temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/110 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tengri inancına sahip olduğunu belirten başvuranın, nüfus kaydında yer alan din bilgisinin talebi doğrultusunda Tengri olarak değiştirilmemesi nedeniyle inanç temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/109 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, görme engelliler ortaokulunda Türkçe öğretmeni olan görme engelli başvuranın, Okul İdaresince kendisine görme engeli olmayan diğer öğretmenlerden farklı muamelede bulunulması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa ve işyerinde yıldırmaya uğradığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/108 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kiracı olarak ikamet ettiği konutta yabancı uyruklu olması sebebiyle ev sahibi tarafından hakaretlere ve fiziksel şiddete maruz bırakılarak evden çıkarılmak istenmesinin ırk ve etnik köken temellerinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/107 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Tekirdağ'da bir okul öncesi öğretmeninin başörtülü olduğu gerekçesiyle Anaokuluna yaptığı iş başvurusunun kabul edilmemesinin din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/106 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Tekirdağ'da bir okul öncesi öğretmeninin Anaokuluna yaptığı iş başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmemesinin din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/105 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/104 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/103 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/102 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından infazın durdurulması talebinin reddedilmesinin ayrımcılık oluşturduğu iddiasına yöneliktir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/101 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/100 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/99 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, vefat etmiş olan babasından farklı bir sigortalılık statüsünden emekli olması sebebiyle yetim aylığının kesildiği iddiasına ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/98 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı dosyada erkek mağdura ilişkin iddialar bakımından hakkında ceza verilmezken kadın mağdura ilişkin iddialar bakımından cezaya hükmedilmesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/97 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/96 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bulunduğu ceza infaz kurumu tarafından yoga minderi temin edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/95 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bakanlar Kurulunun 4/4/2005 tarih ve 2005/8681 sayılı Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararı kapsamında yalnızca belirli pozisyondaki kişilerin geliştirme ödeneğinden faydalanabilmesinin eşitlik ilkesini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/94 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce ceza infaz kurumundan firar etmiş olması sebebiyle lehe olan infaz hükümlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/93 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/92 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan gelir uzman yardımcılığı alım sınavı ilanında yer alan 35 yaşını doldurmamış olma şartının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/91 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/90 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/89 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/88 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/87 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/86 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbinge) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/85 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/84 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Vazife malullüğünün tespiti hususunda hakkında düzenlenen raporun yasal süresi içinde gerekli makamlara gönderilmediği ve raporda tahrifat yapıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/83 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışanların emekliliğe esas teşkil eden sigorta başlangıç tarihlerine göre ayrılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/82 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda bulunan bazı mahpusların suç türleri nedeniyle üniversite kayıt ücretlerinin karşılanması konusunda ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/81 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran hakkında memura hakaret etmek suçundan tutanak tutulduğu ve haksız yere bir ay boyunca bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/80 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonuçlandırılmasına rağmen el konulan telefon kartlarının kendisine teslim edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/79 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranlarla aynı koğuşta tutulan bir mahpus tarafından diğer mahpuslara psikolojik baskı yapıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/78 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/77 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın diğer mahkumlardan ayrı tutularak tecrit edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/76 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kurum İdaresinin bazı mahpuslara ayrıcalıklı davrandığı, bu mahpusların baskıları ile kendisinin ve iki kardeşinin koğuşunun değiştirildiği, zorunlu nâkile tabi tutulduğu ve infaz ve koruma memurlarının mahpuslara fiziksel şiddette bulunduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/75 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Yemek dağıtımında kullanılan metal yemek saklama kaplarının alınarak yerine plastik yemek kaplarının verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/74 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranların oda değişim talebinin olumlu karşılanmadığı ve koğuş havalandırma kapılarının açık kalma süresi bakımından mahpuslar arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/73 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın görüntülü görüşme imkânından yararlandırılmadığı, ailesine göndermek üzere fotoğraf çekiminden yararlandırılmadığı, ailesi tarafından gönderilen plastik boncukların kendisine teslim edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/72 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Muayene edildiği sırada mahremiyetin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/71 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, koğuştaki kalabalıklaşma nedeniyle psikolojik ve fiziksel açıdan olumsuz yönde etkilendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/70 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ailesiyle birlikte bulunduğu ceza infaz kurumundaki birtakım uygulamalar nedeniyle kendisi ve ailesi açısından kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/69 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda görüntülü görüşme hakkından yararlanamadığı ve iş akdinin feshedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/68 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın nakil talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/67 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumundakikoşullar hakkındakişikayetlerine ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/66 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Herhangi bir sebep olmaksızın telefon görüşmesi hakkının elinden alındığı ve ailesinden haber alamadığıiddialarınailişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/65 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın İzmir’de yer alan bir cezaevine naklinin yapılmayarak eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/64 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran; ceza infaz kurumu tarafından tedavisinin engellendiğini, düzenli tetkik ve kontrollerinin yapılması yönünde sağlık kurulu raporu bulunmasına rağmen uzun süre hastane sevki yapılmadığını ve ailesine yakın bir ceza infaz kurumuna nakil talebinin reddedildiğini iddia etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/63 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almamasına rağmen bu koşullarda infaz rejimine tabi tutulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/62 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın bulunduğu Kurumda işkence ve kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/61 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almamasına rağmen bu koşullarda infaz rejimine tabi tutulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/60 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna erken ayrılma hakkından mahrum bırakıldığı, sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/57 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Polis memurlarının kimlik kontrolü uygulaması sırasında kötü muamelede bulunduğu ve sonrasında hastanede muayene edilmeden sağlık raporu tanzim edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/52 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; sürücü ehliyetini yenilemek amacıyla yaptığı başvuru üzerine, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından, başvuran hakkında “sürücü olamaz” şeklinde karar verilmesinin, engellilik temelinde ayrımcılığa sebebiyet verdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/51 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; Kamu Konutları Yönetmeliği’ne ekli, Sıra Tahsisli Puanlama Cetveli başlıklı 4 Sayılı Cetvel’de, kamu personelinin puan hesaplamasında aranan “kanunen bakmakla mükellef olma” şartının, engellilik temelinde ayrımcılığa sebebiyet verdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/50 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dış dünya ile iletişim hakkından yeterli düzeyde yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/49 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/48 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/47 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/46 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında yapılan soruşturma sonucunda herhangi bir ceza verilmediği halde soruşturma nedeniyle farklı illere tayin edilmek suretiyle yıldırmaya maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/45 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, işitme engelli olan başvuranın müşteri hizmetleri/çağrı merkezi ile sesli görüşme yapamaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/44 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Emekli Sandığı mensuplarının göreve başlamadan önce yaptıkları askerlik sürelerinin borçlanmak suretiyle hizmet başlangıç tarihi olarak sayılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/43 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan gelir uzman yardımcılığı alım sınavı ilanında yer alan 35 yaşını doldurmamış olma şartının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/42 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan gelir uzman yardımcılığı alım sınavı ilanında yer alan 35 yaşını doldurmamış olma şartının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/41 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Komisyon üyelerinin eğitim durumunun sınava alınacak personelden daha düşük seviyede olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/40 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan müfettiş yardımcılığı alım sınavında yaş temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/39 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kiralanan taşınmazdaki tadilat masraflarının ev sahibi tarafından karşılanmaması nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/38 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde tarafına cinsiyet temelinde ayrımcı muamelelerde bulunulduğu ve mobbing uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/37 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama yapan mahkemenin görevli olmadığı halde hakkında hüküm verdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/36 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutukluluk süresinin mevzuatta yer alan azami süreden uzun sürdüğü iddiasıyla tahliye olma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/35 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dış dünya ile iletişim hakkından yeterli düzeyde yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/34 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Belediye tarafından yıkım kararlarının uygulamasında eşitlik ilkesine uygun işlem yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/33 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalıştığı iş yerinde mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/32 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dış dünya ile iletişim hakkından yeterli düzeyde yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/31 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/30 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin verdiği onama kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/29 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfaz Hakimliği tarafından verilen kararın hukuka aykırı olduğu ve haksız yere ceza infaz kurumunda bulunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/28 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kendisine kaba ve saygısız davranan banka personeli hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/27 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dış dünya ile iletişim hakkından yeterli düzeyde yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/26 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı dava dosyasının Yargıtay’da olduğu ve ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken süreyi tamamlamasına rağmen tutuklu bulunması nedeniyle kişisel haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/25 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın görüntülü görüşme uygulamasından yararlanamadığı, telefon görüşmesi ile kapalı görüş hakkını kullanamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/24 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın infaz ve koruma memurlarının tehdit ve baskılarına maruz kaldığı, kendisine rüşvet teklif edildiği ve görüntülü görüşme hakkından yararlanamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/23 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın tek kişilik odada kalma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/22 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın tek kişilik odada tutulduğu, Kurumdaki diğer hükümlü ve tutuklulardan ayrı olarak spora ve havalandırmaya çıkarıldığı, kantin ihtiyaçlarının giderilmediği, odalara eşit miktarda yemek dağıtılmadığı, odasındaki arızaların giderilmediği ve dilekçelerine cevap verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/21 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Elmalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığını iddia ettiği hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/20 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, satım vaadiyle alınan boncukların parasının ödenmemesi ve sağlık durumuna uygun yatak temin edilmemesi iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/19 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın maddi sorunlar yaşamasına rağmen bulunduğu ceza infaz kurumunun kendisine gerekli yardımları sağlamadığı, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/18 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almamasına rağmen bu koşullarda infaz rejimine tabi tutulduğu ve odasının penceresindeki telin hava akışını engellediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/17 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru başvuranın bulunduğuKurumda yemek kalitesinin düşük olduğuna, kantinde hazır ürünlerin satışının yapılmadığına ve bu durumun kötümuamele yasağının ihlalini teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/16 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın telefonla görüşme hakkından 15 günde 1 defa yararlanabildiği, ziyaretine yalnız birinci derece aile yakınlarının gelebildiği ve ziyaretçileriyle teker teker görüştürüldüğü, bir yakınının vefat etmesi durumunda kendisine cenaze izni verilmediği ve görüntülü görüşme imkânından faydalanamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/15 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, ailesi tarafındangönderilen kıyafetlerde herhangi bir yazı bulunması halinde kıyafetlerinkendisineteslimedilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/14 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru başvuranın bulunduğu kurumda; sağlık hakkının engellendiği, kötü muameleye maruzbırakıldığı ve hakkında haksız disiplincezalarına hükmedildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/13 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki fiziki şartlarla ilgili şikâyetlerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/12 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın dilekçelerine yanıt verilmediği, Kurum Müdürü ve İkinci Müdür tarafından psikolojik baskıya uğradığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/11 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakledilirken Jandarma personeli tarafından kötü muameleyasağına aykırı eylemve işlemlerde bulunulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/10 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru; başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda üst araması yapılırken görevli memurunbaşvuranın mahrem yerlerini ellediği, başvuranın tepki vermesi üzerine çıkan tartışma sonucu disiplin cezasına çarptırıldığı,gayri insani ve küçültücümuameleye uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/9 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, infaz koruma memurları tarafından kötü muameleye maruz kaldığı, dilekçelerin çıkışyapmadığı, fazla elektrik faturası tahsil edildiği, nakil talebinin gerçekleşmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/8 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, kötü muamele yasağı ile sağlık hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/7 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumundaki merkezi yayın sisteminde yer alan bazı televizyon kanallarının yeteri kadar çekmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/6 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın ağız içi aramayı kabul etmemesi nedeniyle hastaneye sevk edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/5 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, tütün ürünleri kullanmadığı halde kullanan mahpuslarla aynı koğuşta tutulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/4 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın sağlık raporu bulunmasına rağmen ilacının verilmemesi, uygun tedaviye erişememesi iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/3 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın karşı cins jandarma personeline kelepçelenerek götürülmesi ve yoğun bakımda yatağa kelepçelenmesinin kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/2 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2024/1 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Diyarbakır 3 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda fiziksel şiddete, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1189 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce ceza infaz kurumundan firar etmiş olması sebebiyle özel izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1188 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koşullu salıverilmesinin geri alınması sebebiyle lehe olan infaz hükümlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1187 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Emekli aylığına refah payının eklenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1186 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Türk vatandaşlığını doğumla kazananlar ile sonradan kazananlar arasında askerlik yükümlülüğünü yerine getirme bakımından ayrımcı muamele uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1185 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza aldığı suç kategorisi nedeniyle nakil taleplerinin karşılanmayarak ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1184 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat olan başvuranın kayıtlı olduğu Baronun eşitlik ilkesine riayet etmediği iddiasıyla ilgili Baroya yönelik tavsiye kararı verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1183 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

"sahibinden.com" adlı internet sitesindeki hesabının iptal edilmesi nedeniyle firmanın hizmetlerini kullanamamasının ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1182 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, eşiyle farklı mezheplere mensup olmaları nedeniyle aileleri tarafından dışlanabilecekleri iddiasıyla gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1181 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın babasına şehitlik statüsü tanınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1180 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından takdiri indirim nedenleri uygulanmadan hüküm verilerek adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile infazın durdurularak yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1179 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından yeterli ve gerekli inceleme yapılmadan hüküm verilerek adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile infazın durdurularak yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1178 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1177 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinin incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1176 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun tutukluluk süresinin mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1175 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfaz usulüne ilişkin yapılan yasal düzenlemenin mahpuslar arasında eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1174 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda bulunan görüntülü görüşme sistemi sebebiyle, görüntülü görüşme hakkı olmayan mahkûmların telefonla görüşme sürelerinin azaltılmasının ayrımcılık yasağına aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1173 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1172 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vekil memurlar kadroya alınırken yerel yönetimlerde çalışan vekil memurların kadroya alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1171 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, ilgili idareye hitaben yazdığı dilekçesinin işleme alınmadığı ve mahkeme kararıyla kaldırılan disiplin cezasının sicilinden silinmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1170 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görevi kötüye kullanarak haksız menfaat sağlayanlar hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1169 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava sürecinin araştırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1168 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Depremzede olduğu gerekçesiyle ücretsiz konaklama ve devlet memurluğuna atanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1167 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahsup işleminin usulüne uygun bir şekilde yapılarak tahliye edilmesinin sağlanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1166 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran, aynı davada yargılandığı mahpus K. M. ’nin kanser rahatsızlığının bulunduğunu ve sağlık hakkına erişemediğini iddia etmiş, konunun takip edilmesini talep etmiştir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1165 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen İdare ve Gözlem Kurulu kararı ile “tehlikeli hal taşıyan tutuklu” kategorisinde bulunduğu, bu kapsamda haklarının sınırlandırılmış durumda olduğu, aynı dosyadan yargılandığı diğer bir mahpusa uygulanan kararın emsal olarak kendisine de uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1164 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, tüketici mahkemelerine başvuru yolunun kolaylaştırılması ve ceza infaz kurumlarındaki para iadesi konusundaki sistemsel sıkıntıların çözülmesi taleplerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1163 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın engelli olmasına rağmen ceza infaz kurumunda gerekli tedbirlerin alınmadığı, alerjisi olmasına rağmen diyet menüsü verilmediği ve keyfi disiplin cezaları verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1162 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranların bulundukları ceza infaz kurumunda yaşadıkları hak ihlali iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1161 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın ihtiyaç duyduğu tedavi hizmetlerine yeterli düzeyde erişemediği gerekçesiyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1160 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığını iddia ettiği mağduriyete ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1159 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın işlediği suçun müddetnameden çıkarılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1158 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, kurumdaki TV altyapısının ve kanal sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1157 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1156 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda yaşanan kısmi su kesintileri nedeniyle kişisel temizliğini sağlayamadığı, hastalandığı ayrıca diğer sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1155 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumunda iki buçuk ayı aşkın bir süre boyunca günlük on saati bulan ve önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilen su kesintileri sebebiyle temizlik amacıyla kullanacağı suya erişememesinin kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1154 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuran vekili tarafından yapılan başvuru, başvuranın; sağlık hakkı kapsamında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1153 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1152 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuran bulunduğu Kurumda sağlık hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1151 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, Kurumda gerçekleştirilen ilaç dağıtımının yalnızca akşam saatlerinde yapılmasının sağlık hakkının ihlaline sebep olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1150 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın hastaneye sevk edilmediği ve tek kişilik koğuşa ayrılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1149 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın; fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, husumetli olduğu kişiyle aynı koğuşa yerleştirildiği, kullanması gereken ilacı kullanamadığı ve bununla ilgili dilekçelerinin ilgili kurumlara ulaştırılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1148 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda mayıs ayı içinde eksik açık görüş yapıldığı bu kapsamda yapamadığı bir adet açık görüşün tarafına sağlanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1147 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvurana rızası dışında kantin alışverişi yaptırıldığı ve bu durumdan şikâyetçi olduğu için ailesi ile görüştürülmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1146 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvurana babasının cenaze törenine katılması ve taziyeleri kabul etmesi için zamanında ve yeterli sürede izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1145 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Kurumda keyfi uygulamalara maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1144 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Kolluk personelinin hastane sevki yapılırken başvuranı uzun süre kelepçeli tutması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1143 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ordu Adliyesinde 2013 ila 2015 yılları arasındaki ayrımcı uygulamaların tespiti talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1142 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın çalıştığı Kurumda nöbet saatlerinin dağıtılmasında eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1141 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında açılan disiplin soruşturmasına husumetli olduğu bir kişinin muhakkik olarak atandığı ve soruşturma sonucunda tarafına haksız yere disiplin cezası verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1140 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'da mahkûmlar lehine yapılan düzenlemelerden ikinci defa mükerrer olanların da yararlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1139 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanması sebebiyle lehe olan infaz hükümlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1138 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedildiği iddiasıyla kararın düzeltilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1137 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunun revir biriminde muayene olma talebiyle ilişkili olarak çıkan olayda haksız şekilde disiplin cezası aldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1136 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İlgili avukat hakkında cezai ve idari işlem yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1135 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müddetnameye itiraz hususunda infaz hakimlikleri tarafından farklı kararlar verilmesinin mahpuslar arasında eşitlik ilkesini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1134 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen dönem değerlendirme kararlarının ve 2021 yılından önce hükmü kesinleşen mahpuslar açısından iyi halin değerlendirilmesinde dönem değerlendirme kararı alınması zorunluluğunun haksız olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1133 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun süren tutukluluk sürecinin mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1132 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1131 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında yürütülen soruşturma sonuçlanıncaya kadar ilgili kamu görevlisinin görevinden uzaklaştırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1130 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koğuş değişikliği talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1129 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı ve tahliye edilmesi gerekirken tahliye edilmediği iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1128 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, memur olmadığı gerekçesiyle ev kiralama sürecinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1127 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 10’uncu maddenin ayrımcılık oluşturduğu iddiası ile söz konusu düzenlemenin haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahpuslar için de uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1126 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan tezli yüksek lisans sınavında haksız puanlama yapılarak başarısız sayıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1125 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 10’uncu maddenin ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1124 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dış dünya ile iletişim hakkından yeterli düzeyde yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1123 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ev sahibi hakkında cezai işlem başlatılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1122 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce ceza infaz kurumundan firar etmiş olması sebebiyle özel izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1121 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, memur olmadığı gerekçesiyle ev kiralama sürecinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1120 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine, diğer meslek gruplarındaki stajyerlere verilen ücretin verilmediği gerekçesiyle ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1119 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1118 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın eş görüşmesi gerçekleştirmesine izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1117 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ortak etkinlik hakkından yararlanamadığı, mektuplarının kendisine teslim edilmediği ve koğuşunda 10 kitap bulunduramadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1116 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almamasına rağmen bu koşullarda infaz rejimine tabi tutulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1115 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, Ceza İnfaz Kurumunun genel idaresine ilişkin şikayetler hakkındadır.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1114 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranların ceza infaz kurumunda mektup alma ve gönderme hakları bağlamında haberleşme hürriyeti ile özel ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1113 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1112 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, bulunduğu ceza infaz kurumunda iyi halli olunmadığına ilişkin verilen kararların hukuki gerekçeden yoksun olduğu ve kurumda uzun süredir sohbet, spor ve kurs gibi grup etkinliklerinin uygulanmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1111 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda tarafına işkence ve kötü muamele uygulandığı ve haberleşme hürriyetinin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1110 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1109 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hükümözlü olmasına rağmen kaldığı kurumda kendisine ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum olmuş gibi davranıldığı; havalandırmaya çıkma hakkından gereğince yararlanamadığı; çıktığında ise yanına sandalye, kitap vs. almasına izin verilmediği iddialarına ve başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1108 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki işkence ve kötü muamele iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1107 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dini kitapların verilmediği, sabun talebinin karşılanmadığı ve dilekçelerin akıbetinin öğrenilemediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1106 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1105 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın infaz ve koruma memurunun hakaretine maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1104 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumundaki muamele ve koşullar hakkındaki çeşitli şikâyetlerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1103 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda dilekçe hakkının dilekçelerinin infaz ve koruma memurları tarafından yok edilmesi suretiyle engellendiği ve bu dilekçelerin üstünün kapatılması amacıyla haksız şekilde disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1102 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Engelli raporu bulunan başvuranın hastaneye sevki esnasında cezaevi nakil aracında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1101 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, nakil emri adı altında hükümlü ve tutukluların hukuka aykırı şekilde cezalandırıldığı, aynı davadan yargılanan mahpusların aynı koğuşta tutulma taleplerinin haksız yere reddedildiği ve bu kişiler ile ortak faaliyetlere çıkarılmadığı, kantinde satılan ürünlerin yüksek fiyatlı olduğu, Kurum elektrik tarifesinin haksız yere ticarethane abone grubu uygulandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1100 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; haksız olarak verilen disiplin cezası yüzünden açık ceza infaz kurumuna ayrılamama sebebiyle mağduriyet yaşandığına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1099 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, koğuşların havalandırma bahçelerinin üst kısmının çift sıra teller ile kaplı olduğu, hangi suç gruplarının bu koğuşlarda kalacağına dair bir standart bulunmadığı ve bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1098 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1097 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun uygulamalarının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1096 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1095 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, kardeşinin darp edildiği ve intiharının şüpheli olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1094 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda yaşadığı olay sonrasında burnu kırılan ve nefes almakta zorluk çeken başvuranın ilgili sağlık kuruluşları tarafından ameliyat edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1090 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere tahliyesinin engellendiği iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1089 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kartal Belediyesinde siyasi görüş temelinde ayrımcı muameleye maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1079 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, yüksek lisans bursuna hak kazanan başvuranın, gelir durumunun gözetilmediği ve kısmi ve tam burs arasında fahiş fark bulunduğu gerekçesiyle servet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1078 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın muhatap tarafından işletilen plaja eşsiz alınmamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1075 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; yaz sezonunda tatil yapmak amacıyla rezervasyon yaptırmak istediği otelde başvurandan, tek erkek olması sebebiyle konaklama bedeli olarak daha yüksek fiyat istenmesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1074 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; İstanbul’un Bağcılar ilçesinde faaliyette bulunan muhataba ait “Saafi Döner” isimli İşletmenin sabit iftar menüsü şeklindeki uygulaması nedeniyle başvuranın inanç ve sağlık durumu temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1073 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, öğretmen olan başvuranın üstün başarı belgesi almasına rağmen aylıkla ödüllendirilmemesi nedeniyle yaş ile felsefi ve siyasi görüş temellerinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1072 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kaynaştırma öğrencisi olan çocuğuna öğrenim gördüğü okulda bireyselleştirilmiş özel eğitim programı uygulanmadığı ve çocuğunun engel durumu gözetilmeden yapılan uygulamaların engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1071 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın lisans bursu talebinin 30 yaşını doldurduğu için reddedilmesi sebebiyle yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1070 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın otelde konaklamak amacıyla yaptığı rezervasyonun iki erkek konaklanamayacağı gerekçesiyle iptal edilmesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1069 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın lisans öğrenim kredisi talebinin 30 yaşını doldurduğu için reddedilmesi sebebiyle yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1068 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın lisansüstü öğrenim kredisi talebinin 35 yaşını doldurduğu için reddedilmesi sebebiyle yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1067 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, yalnızca erkeklerden oluşan kişi ve grupların işletmeye alınmamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1066 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, yalnızca erkeklerden oluşan kişi ve grupların işletmeye alınmamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1061 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

29/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un geçici 9’uncu maddesinin eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğurduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1060 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecine etkide bulunulduğu için iş ilişkisinden kaynaklı alacaklarını alamadığı iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1059 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lehine emsal karar olmasına rağmen hakkında ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1058 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ülkeye giriş yasağının kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1057 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Emeklilik harcırahı/yol tazminatı ödenmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1056 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1055 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görevi kötüye kullanarak hâkimin davayı reddettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1054 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hâkimin görevi kötüye kullandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1053 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görev yapılan belediyede itfaiye personelinin bir kısmı takviye için başka yere görevlendirilirken bir kısmının yerinin değiştirilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1052 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Pasaport başvurusunun reddedilmesi nedeniyle seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla pasaport verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1051 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1050 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hükümlü/tutuklu olmayan öğrenciler satın aldıkları ders notu ile sınavlara hazırlanabilirken ceza infaz kurumunda bulunan başvurana ailesi tarafından gönderilen ders notlarının verilmemesinin eşitlik ilkesi ve eğitim hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1049 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 10’uncu maddenin ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1048 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

29/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 10’uncu maddesinin ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğurduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1047 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Diğer öğrenciler ders materyallerinden ücretsiz olarak yararlanırken ceza infaz kurumunda bulunan öğrencilerin bu olanaktan yararlandırılmamasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1046 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce ceza infaz kurumundan firar etmiş olması sebebiyle özel izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1045 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkumiyet hükmü verildiği iddiasıyla adil yargılanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1044 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere tutuklandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1043 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

29/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 10’uncu maddesinin ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğurduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1042 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mesleğinden dolayı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1041 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla infazın durdurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1040 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tahliye olması gerekirken İdare ve Gözlem Kurulu kararlarıyla tahliyesinin önlendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1039 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan raporlandırma işleminin gereği gibi yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1038 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın nezarethanede kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1037 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların kaldığı ceza infaz kurumunda sohbet hakkının sınırlandırılması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1036 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki kötü muamele iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1035 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın denetimli serbestlikten yararlanamadığından dolayı mağdur olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1034 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1033 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumunun birtakım uygulamaları nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1032 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1031 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Eş görüş ödülü talebinin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1030 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın çıplak aramaya karşı çıktığı için haksız yere hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve yaşadığı diğer hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1029 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kurum müdürünün keyfi uygulamalarda bulunduğu; bu kapsamda siyasi suçtan tutulan mahpusların tehdit edildiği, birbirinden uzak odalara yerleştirildiği ve her gün arama yapıldığı, koğuş havalandırmalarına haksız yere fens teli çekildiği, sosyal/sportif faaliyetlerden yararlanılamadığı, kantinde satılan ürünlerin fahiş fiyatlı olduğu, yemeklerin iyi olmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1028 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda kötü muameleye maruz kaldığı ve tarafına ayrımcılık uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1027 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1026 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvurana ve Kurumdaki bir grup mahpusa dışarıdan gönderilen eşyaların kabul edilmemesi, dilekçelerinin işleme alınmaması ve radyo bulundurulmasına izin verilmemesi iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1025 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda birtakım hak ihlallerinin gerçekleştiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1024 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ortak etkinlik hakkından yararlanamadığı, mektuplarının kendisine teslim edilmediği ve koğuşunda 10 kitap bulunduramadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1023 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; sosyal ve kültürel faaliyetlerden kısıtlı şekilde yararlandığı, nevresimlerin uzun süre yıkanmadığı, kantindeki ürünlerin pahalı olduğu ve bazı televizyon kanallarını izleyemediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1022 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın diş tedavisinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1021 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Sağlık hakkına erişimin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1020 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın nakil talebinin haksız şekilde reddedildiği ve dilekçe hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1019 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda can güvenliğinin olmadığı, hasta olmadığı ve hastaneye gitmeyi talep etmediği halde zorla hastaneye sevk edildiği, sevk sırasında kendisine işkence edildiği, darp edilerek kolunun kırıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1018 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tarafsız koğuşa ayrılma talebi ile iyi hal değerlendirmesinde haksız yere düşük puan verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1017 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1016 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın proteinli-lifli gıda tüketememesi nedeniyle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1015 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; sohbet, spor ve eğitim olanaklarından yararlanma ve mahpusların sağlık hizmetlerine erişimi bağlamında işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü hakkında diğer şikayetlere ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1014 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın barındığı ceza infaz kurumda maruz kaldığı/kaldıkları çeşitli hak ihlal iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1013 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

2013 yılı öncesi tezsiz yüksek lisans programına kayıt olanlara araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına başvuru yapabilme hakkının tanınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1012 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce ceza infaz kurumundan firar etmiş olması sebebiyle özel izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1011 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet hükmü verildiği iddiası ile kararın kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1010 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dış dünya ile iletişim hakkından yeterli düzeyde yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1009 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Emekli usta öğreticilerin, usta öğreticilerden farklı maaş alması ile ilave ücret uygulamasından yararlanamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1008 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce ceza infaz kurumundan firar etmiş olması sebebiyle özel izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1007 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1006 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutuklulukta geçirilebilecek azami süre aşılmasına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1005 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kardeşinin yargılandığı davada haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı, adil yargılanma ve savunma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1004 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın tutukluluk süresinin ilgili mevzuatta düzenlenen azami süreyi aşmış olması sebebiyle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1003 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşe iade edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1002 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kızının velayetinin kendisine verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1001 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından haksız yere lojmandan çıkarılmak istendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/1000 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/999 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/998 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/997 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/996 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanun ile eklenen geçici maddenin yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/995 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/994 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koşullu salıverilmesine esas tarih geçmesine rağmen haksız olarak salıverilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/993 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen cezanın tamamını infaz etmesine rağmen tahliye edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/992 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında zararlarının karşılanmadığı iddiasıyla mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/991 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Evinin bulunduğu sitenin merkezi sisteme bağlı su ve doğalgaz hattının kesilmesi nedeniyle mağdur olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/990 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli kadın personelin doğumdan sonra gece nöbeti tutabilmesi talebe bağlı iken aynı usul ve esaslara göre çalışan diğer sağlık personelinin gece nöbet serbestisinin olmamasının ayrımcılık oluşturduğu iddiasına yöneliktir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/989 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/988 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun uygulamalarının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/987 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, Cumhuriyet Başsavcılığından gelen evrakın kendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/986 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, Kurum kantininden alışveriş yapamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/985 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın sağlık hakkına erişiminin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/984 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/983 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koğuşta yapılan aramaların sıklığı ile dilekçelerin Kurum dışına çıkarılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/982 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Batman Ceza İnfaz Kurumunda yaşamış olduğu kötü muamele ve mağduriyet iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/981 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Ceza infaz kurumunda çamaşır yıkama hizmetinin sunulmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/980 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/979 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediği, dışarıdan gönderilen kırtasiye malzemelerinin kabul edilmediği ve mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/978 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru başvuranın bulunduğu kurumda; sağlık hakkının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/977 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın doktordan şikayetçi olduğu iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/976 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/975 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın sigara içilen koğuşta tutulmasının mağduriyetine sebep olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/974 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunda kalabalık odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlali iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/973 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/972 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun uygulamalarının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/971 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tutulmakta olduğu ceza infaz kurumunun kendisini denetimli serbestlikten yararlandırmadığı, dilekçelerinin akıbetinin belirsiz olduğu, ceza infaz kurumu bünyesinde açılan kurslara katılımının sağlanmadığı, tutulmakta olduğu kurum bünyesinde çalışma talebinin reddedildiği, üniversite sınavı neticesinde kazandığı okula devam edememesi sebebiyle sınıfta kaldığı iddiaları ve nakil talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/970 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşadığını iddia ettiği hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/969 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun uygulamalarının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/968 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/967 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranlar kaldıkları ceza infaz kurumunda aynı adrese gönderilmek üzere tek zarfla Kurum İdaresine teslim ettikleri mektuplardan zarfın üzerinde adı yazan gönderici dışındaki diğer kişilerin mektuplarının İdare tarafından adrese gönderilmeyip iade edildiği ve bu durumun mağduriyete sebep olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/966 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın engelli raporu alamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/965 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun tutukluluk süresinin hukuka aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/964 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı iki davanın birleştirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/963 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; Kurum kantininden ihtiyaçlarının temin edilmesini talep ettiği gün talebinin yerine getirilmediği, tarafına haksız şekilde disiplin cezası verildiği ve dilekçelerinin çıkış numaraları ile dilekçe kopyalarının verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/962 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İlk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemesinin benzer davalarda iki farklı karar vermesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/961 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Belirli suçlar bakımından verilen 5 yıl ve altı hapis cezalarının istinaf kanun yolu aşamasında kesinleşmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/960 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/959 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemenin hukuka aykırı karar verdiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/958 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdarenin, eşitlik ilkesini ihlal ettiği iddiasıyla lojman tahsisini durdurarak düzeltici işlem tesis etmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/957 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Nitelikli dolandırıcılık suçunun uzlaşma kapsamına alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/956 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/955 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/954 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/953 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, yüksek sesli hoparlör yayınlarının sağlık sorunları oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/952 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararının hukuka aykırı şekilde kesinleştiği iddiasıyla infazın durdurulması veya ertelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/951 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın haksız yere göz altına alındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/950 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Okul Müdürü olarak görev yapmakta olan başvuranın, bulunduğu ilçede diğer okul müdürlerine ödül verilirken kendisine verilmemesinin doğrudan ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/949 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/948 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Malatya Posta Kargo İşleme ve Dağıtım Müdürlüğünde mezhep temelinde ayrımcılığa maruz kalındığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/947 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce yapılmış ve sonuçlanmış başvuru hakkında yeni bir karar verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/946 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Yönetim Kurulu Kararının kamu görevinden ihraç edilenler açısından ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/945 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aile ve Sosyal Destek Programı kapsamında işe alınan ve sehven 4/D işçi kadrosuna geçirildiği iddia edilen personelin, sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi yasa tasarısının genişletilmesi çalışmasına dahil edilerek 4/A kadrosuna geçirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/944 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere adliye hizmet binalarına girişinin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/943 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/942 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı davada hüküm giymesi nedeniyle okul ücretinin tarafına iade edilmediği ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/941 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkının haksız yere engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/940 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kapüşonlu hırkasına Kurum İdaresi tarafından el konulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/939 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın eş görüşmesi ödülünden haklı olmayan sebeple yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/938 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestlikten yararlanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/937 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı, koğuşlara su kotası getirildiği, Anayasa Mahkemesi (AYM) bireysel başvuru formlarından ücret istendiği, Kurumda el işi yapmak için gerekli malzemelerin sağlanmadığı ve ailelerin getirdiği kırtasiye malzemelerinin yasaklandığı, açık görüş süresinin kısaltıldığı, İdarenin dilekçelere cevap vermediği, havalandırma kapılarının doğru saatlerde açılmadığı, temizlik malzemelerinin boylarının kısaltılarak verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/936 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ortak etkinlik hakkından yararlanamadığı, mektuplarının kendisine teslim edilmediği ve koğuşunda 10 kitap bulunduramadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/935 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/934 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın birçok rahatsızlığı olduğu için sağlık hakkının ihlal edildiği, can güvenliğinin tehlikede olduğu, hakkında haksız yere soruşturma açıldığı, kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/933 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/932 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/931 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, dış dünya ile iletişim hakkı ile sohbet, spor ve eğitim olanaklarından yararlanma ve mahpusların sağlık hizmetlerine erişimi bağlamında kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/930 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumundaki alıkonulma koşulları hakkındaki genel şikâyetlere ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/929 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın su kesintilerinden dolayı yaşadığı mağduriyet iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/928 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda pandemi önlemleri kapsamında yaşadığı hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/927 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Pandemi döneminde ceza infaz kurumunda alınan tedbirlere yönelik şikâyetlere ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/926 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, sağlık sorunları yaşamakta olan 84 yaşındaki başvuranın ceza infaz kurumunda barındırılmasının hayati tehlike oluşturduğu iddiasının kötü muamele teşkil ettiği; sağlık durumuna uygun olmayan tutulma koşulları nedeniyle başvuranın salıverilmesinin sağlanması, Adli Tıp Kurumu veya uygun görülecek başka bir Kuruma sevkinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/925 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın yüzünde bulunan yara izine lazer tedavisi yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/924 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda bulunan revirde infaz ve koruma memuru tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/923 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiası ile nakil talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/922 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kötü muameleye uğradığı, haksız yere disiplin cezası verildiği ve kaldığı koğuşun değiştirilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/921 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın şartlı tahliye hakkının engellendiği, soyut gerekçelerle iyi halli olmadığı yönünde karar verildiği ve sağlık hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/920 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun uygulamalarının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/919 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun uygulamalarının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/918 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz Kurumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak açık görüşlerin duyurusunun geç yapılması ve Kurumun resmi internet sitesinde geç yayımlanması nedeniyle mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/917 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranların Kurumdaki diğer hükümlü ve tutuklulardan ayrı olarak etkinliklere çıkarıldıkları, oda değiştirme ve başka bir ceza infaz kurumuna nakil olma taleplerinin kabul edilmediği ve dilekçelerine cevap verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/916 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Resen inceleme, Mersin Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi H. Ç.'nin, derslere katılmak istemiyle Mersin Üniversitesine yaptığı başvurusunun reddedilmesi nedeniyle eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/913 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Artvin Belediyesinde çalışan personelin işyerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/912 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lehe somut deliller olmasına rağmen müştekinin beyanlarına dayanılarak hüküm verilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/911 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/910 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın memur olduğu için ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/909 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yurt dışına çıkış için pasaport tahdidinin kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/908 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açtığı boşanma davasının sonuçlandırılması ve çocuğu ile bir araya gelme taleplerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/907 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın açtığı davadan feragat etmeye zorlanarak tesise alınmasının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/906 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 83'üncü madde uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesine kayıt yaptırma talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/905 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Vazife malûlü sayılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/904 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası verildiği iddiasıyla gerçek suçlunun bulunması için Cumhuriyet Savcılığının soruşturma izni vermesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/903 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

LGBTİ bireylerin engelli statüsünde değerlendirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/902 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışılan süreler neticesinde ödenen emekli maaşlarının farklı olmasının eşitsizlik oluşturduğu iddiasına ve söz konusu eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/901 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfazın durdurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/900 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkumiyet cezası verdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/899 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ikamet ettiği binada yaşanan su baskınları nedeniyle mağdur olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/898 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı davada tarafına haksız şekilde ceza verildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/897 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Belirli suçlar bakımından verilen 5 yıl ve altı hapis cezalarının, istinaf kanun yolu aşamasında kesinleşmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/896 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/895 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Öğrenci vizesinin yenilenmemesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/894 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumu koğuşunda çıkan yangında, hakkında iftirada bulunulduğu ve disiplin cezası verilmek suretiyle mağdur edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/893 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Ceza İnfaz Kurumunun genel idaresine ilişkin şikayetler hakkındadır.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/892 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumu tarafından Digitürk BeIN MOVIES üyeliğinin satın alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/891 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Vegan olan başvuranın protein ihtiyacının beslenme tipine uygun olarak karşılanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/890 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranların cezalarının bitmesine rağmen İdare ve Gözlem Kurulunca verilen kararlar nedeniyle tahliye olamadıkları, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamadığından dolayı mağdur oldukları iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/889 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

İşkence ve kötü muamele yasağına aykırı uygulamalara maruz kalındığı, nakil talebinin haksız yere reddedildiği, çıplak arama yapıldığı ve sohbet hakkına erişilemediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/888 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/887 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun uygulamalarının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/886 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, yalan ve iftira içeren tutanaklarla ilgili savcılığın gereken işlemleri yapmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/885 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Çıplak aramaya maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/884 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Kurumda düzenlenen eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlere katılmasının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/883 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/882 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İyi hal değerlendirmesinde düşük puan verilmesi neticesinde mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/881 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Kurumda kaloriferlerin yanmadığı ve bu nedenle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/880 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın sağlık hakkının ihlal edildiği iddiası ile nakil talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/879 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunda dilekçe hakkının ve özgürlük hakkının engellendiği ile eşit davranma ilkesine aykırı muamele edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/878 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların kaldığı ceza infaz kurumunda sohbet hakkının sınırlandırılması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/877 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun uygulamalarının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/876 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın kaldığı ceza infaz kurumundaki kalabalıklaşma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/875 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sağlık hakkına erişiminin engellendiği ve infaz koruma memurlarının darp ve hakaretlerine maruz kalındığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/874 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/873 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/872 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvurular, başvuranın bulunduğu infaz kurumunda psikolojik şiddet ve baskı gördüğü iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/871 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/870 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, ceza infaz kurumu idaresi tarafından usulüne uygun soruşturma yapılmaması nedeniyle etkin şikâyet ve denetim prosedürleri uygulanmamasının kötü muamele teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/869 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın avukatı tarafından getirilen evrakın kendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/868 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başka bir ceza infaz kurumunda bulunan kardeşiyle telefon görüşmesi talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/867 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, koğuş penceresine çelik tor çekildiği, sportif, sosyo-kültürel programlar ile görüntülü görüşme hakkından yararlanamadığı hususlarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/866 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sağlık hakkına erişimin engellendiği ile infaz ve koruma memurlarının darp ve hakaretlerine maruz kalındığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/865 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın iyi hal değerlendirmesi puanı nedeniyle açık ceza infaz kurumuna ayrılamaması iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/864 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın kanuni temsilcisi olduğu engelli anne ve babasına verilen sosyal yardımın haksız şekilde kesilerek ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/859 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuranların kolluk görevlileri tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına yöneliktir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/857 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuranın kiralamak istediği dairenin bekâr olması gerekçe gösterilerek ilan sahibi tarafından kendisine kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/856 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın Suriyeli olmasından dolayı polis memurları ve komşuları tarafından ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/855 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; muhatap Belediyeye ait Turgut Özakman Sosyal Tesisi yüzme havuzundan yararlanmak isteyen başvuranın havuzu kullanma talebinin günlük girişlerin damsız olmayacağı gerekçesiyle reddedilmesinin cinsiyet temelinde ayrımcılığa sebebiyet verdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/847 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuranın, gözaltı işlemi sırasında kolluk personelince darp edildiği ve nezarethaneye giriş için yapılan adli muayene sırasında görevli hekimin görevini yapmayarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediği şikayetleriyle işkence ve kötü muamele yasağının maddi ve usuli açıdan ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/845 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, şizofreni hastalığına ilişkin çalışmalar yapan Gaziantep Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneğinin şizofreni hastalığına karşı olan ön yargılar ve damgalama sebebiyle kamu kurumları nezdinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/844 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın kızının işitme engeline uygun eğitim alabilmesi amacıyla Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) çıkarma sürecinin deprem sebebiyle askıda kaldığı ve mağduriyet yaşandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/843 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın görev yaptığı okulda, üyesi bulunduğu sendika nedeniyle felsefi ve siyasi görüş temelinde işyerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/842 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın işe alınmaması nedeniyle ırk ve etnik köken temellerinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/841 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; Adıyaman’ın Tut ilçesinde annesi ile ikamet eden ve 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili merkezli depremlerden etkilenen başvuranın Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) oy verdikleri için depremzedelere yapılan yardımlardan mahrum bırakıldıkları ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/840 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın, engellilik durumu dikkate alınmadan kendisine nöbet görevi verilmesi ve deprem bölgesine görevlendirilmesi nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/839 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen mahkûmiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/838 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinin araştırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/837 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İçtima hükümlerinin uygulanmasının mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/836 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkinci kez tekerrür hükümleri uygulananlara özgü kanuni düzenlemenin ayrımcılık yasağına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/835 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkinci defa tekerrür hükümleri uygulananlara açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/834 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava sürecinin incelenmesi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/833 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/832 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eşinin yasaklı müşteri listesinde olması gerekçe gösterilerek kredi talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/831 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı iddiası ile ceza dosyalarının birleştirilerek yeniden yargılama yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/830 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde tarafına ayrımcı muamelelerde bulunulduğu ve mobbing uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/829 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından "Terör Örgütünden Ayrılması Konusunda Samimiyetinin Tasdiki"ne dair olumlu karar verilmediği için denetimli serbestlikten yararlanamadığı iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/828 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararı gereğince göreve iade ve maddi hak kayıplarının tazmini talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/827 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanması sebebiyle lehe olan infaz hükümlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/826 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutukluluk süresinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen azami süreyi aşmasının, hukuk devleti ilkesine ve Anayasa’nın 19’uncu maddesinde yer alan “Kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/825 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinde söylediklerinin dikkate alınmadığı ve şikâyet gizliliği ihlal edilerek kendisine dava açıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/824 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/823 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bekçi alımında sınavı kazanan yedek adaylar çağrılmadan yeni sınav açılmasının haksızlık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/822 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çocuklarının kendisi ve ailesi ile görüştürülmesi ve eski eşinin ailesinin yanından alınarak kendi ailesine teslim edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/821 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare mahkemesi tarafından iptal edilen disiplin cezalarının, atanma talebinin reddedilmesinde gerekçe olarak gösterilmesinin ayrımcılık yasağına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/820 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Gaziantep ilindeki bir durakta asılan afişin ayrımcı bir dil içerdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/819 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşten ayrılmaya zorlanarak sistematik bir şekilde mobbinge maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/818 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Satın alınan evde bulunan kiracının evden çıkmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/817 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşme hakkı bakımından suç grupları arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/816 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müvekkilin cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcı muameleye uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/815 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlü ve tutukluları kapsayacak şekilde tek sefere mahsus olmak üzere yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/814 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 111'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Eş Mazereti Değerlendirme Komisyonu kararının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/813 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/812 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İsveç’ten Türkiye’ye dönebilmek için hukuki yardım talebinin karşılanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/811 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/810 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lojman dağıtımı konusunda ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/809 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/808 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

COVID-19 salgını nedeniyle başvuranın tutulduğu koğuşun karantinaya alındığı ve karantina altındaki mahpusların temel ihtiyaçlarının karşılanmayarak kötü muamele yasağına aykırı davranıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/807 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/806 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın İzmir 1 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 82 yaşındaki kayınpederi Y. B.'nin birden çok rahatsızlığının bulunması sebebiyle ceza infaz kurumu koşullarına dayanamadığı iddiası ile kayınpederinin tahliye edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/805 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın engelli raporu alamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/804 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın iyi hal değerlendirmesi ile açık ceza infaz kurumuna ayrılma hususlarına ilişkin mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/803 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın diş tedavisinin yapılmasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/802 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın vefat eden babasının cenazesine katılma talebine verilen cevabın geç gelmesi sebebiyle cenazeye katılamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/801 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın hastaneye sevk edilmesine rağmen götürülmediği, ilaçlarını alamadığı, şikâyet hakkını kullanmaksızın veya açlık grevi girişiminde bulunmaksızın taleplerinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/800 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sorgulanma sürecince kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/799 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, yanlış tedavi uygulandığı ve hastaneye sevk edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/798 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Üniversite kaydının yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/797 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın toplu olarak yapılan faaliyetlere katılamamasının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/796 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın eş görüşmesi ödülünden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/795 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda hediyeleri kabul etme, giyim eşyalarını yenileriyle değiştirme ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/794 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda sohbet hakkının sınırlandırılması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/793 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın eş görüşmesi ödülü ile görüntülü görüşme uygulamasından yararlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/792 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda birtakım hak ihlallerine maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/791 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/790 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestlikten yararlanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/789 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın nakledilmeden önce bulunduğu ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlalleri ve haksız yere disiplin cezası aldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/788 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın siyasi referansının olmaması ve doğulu olmaması nedeniyle şefkat evlerinde konaklayamamasının felsefi ve siyasi görüş ile doğum temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/787 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın hamile olması sebebiyle muhatabın kendisini işe almamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/785 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Özel bakım merkezinde tutulan başvurana kızıyla görüntülü görüşme yapma imkânı verilmemesi iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/784 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

İşitme engelli başvuranın, binek taşıt alımında vergi istisnasından faydalandırılmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/779 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuranın ceza infaz kurumunda kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/776 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranların tesettürlü mayo ile site havuzuna girmelerinin engellenmesi nedeniyle din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/775 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; görme engelli başvuranın, mahallesinde bulunan yolun erişilebilir hale getirilmesi talebinin Belediye tarafından yerine getirilmemesinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/773 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; … Bankası işe alımında memurluk sınavını kazanan başvuranın hamile olduğunu Bankaya bildirmesinin ardından atama onayının iptal edilmesi neticesinde cinsiyet temelinde ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/770 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın Ceza İnfaz Kurumunda bulundurduğu yan flütünün, kanun yararına bozma süreci gerekçe gösterilerek geri alındığı ve bu nedenle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/769 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan yaşlı bir hastaya hastane personeli tarafından gerçekleştirilen muamelelerin ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/768 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndan faydalanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/767 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşme hakkı bakımından suç grupları arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/766 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemenin tekerrür hükmünü yanlış uyguladığı iddiası ile tekerrür hükmünün kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/765 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemelerin, uzlaşma hükümleri uygulanan ve infazı durdurulan kararı esas alarak tekerrür hükümlerini uyguladığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/764 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/763 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Burs başvurusunun kabul edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/762 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından hukuka aykırı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi kararının verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/761 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bilincinin kapalı olmasına karşın ilgili Noterin vekaletname işlemine onay verdiği, vekaleti alan avukatın savunma görevini yerine getirmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/760 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kalan cezasını elektronik izleme yöntemi ile infaz etme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/759 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, belediyenin yol yapım çalışmaları sırasında, yolu başvuranın arazisinden geçirmesi nedeniyle oluşan maddi zararın tazmini talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/758 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/757 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi ile daha önce istihdam hakkından yararlanmamış ve gerekli şartları taşıyan hak sahipleri açısından istihdamdan faydalanmaya ilişkin getirilen hükmün eşitsizlik oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/756 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/755 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışma yerinin talebi dışında değiştirilmesi suretiyle kendisine iş yerinde yıldırma (mobbing) uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/754 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/753 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşme hakkından faydalanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/752 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dolandırıldığı gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine soruşturma yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/751 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı davada uygulanan içtima hükümlerinin kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/750 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aynı mahallede bulunan sokak ve binalardan bazılarına doğalgaz hattı çekilirken bazılarına çekilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/749 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/748 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/747 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cezanın ilgili kısmının adli suçlardan hüküm giyen mahpuslara özgü tedbirlere göre infaz ettirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/746 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kamu görevlisi iken satın alınan zati demirbaş silahın devrinde ilgili idarece belirtilen sınırlamaların kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/745 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Satın aldığı evin kendisine teslim edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/744 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışma izninin yenilenmemesinin mağduriyet yarattığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/743 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/742 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kira artış oranı konusunda ev sahibi ile sorun yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/741 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Göreve iade edilmesi yönünde verilen yargı kararının uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/740 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Af talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/739 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/738 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından iş yerinde yıldırma (mobbing) uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/737 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılanma sürecinde ayrımcı muameleye maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/736 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde tarafına psikolojik şiddet uygulandığı ve isteği dışında farklı bir ilde görevlendirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/735 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hukuka uygun yargılama yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/734 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkamet izninin bir yıllık süre ile verilmesinin seyahat sorunları oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/733 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Belediye tarafından ev ve iş yerlerindeki zemin terası ve pergolaya sürgülü cam yaptıranlardan sadece bir kısmına cezai işlem uygulamasının mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/732 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, internet erişimi için abone olunan şirketin yetersiz hizmet sağladığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/731 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aynı statüde çalışan iş arkadaşı ile aynı haklara sahip olma ve … Başmühendisliğinde görevlendirilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/730 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Etkin soruşturma yürütülmediği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/729 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/728 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aynı pozisyonda emekli olanlardan daha az emekli maaşı alındığı iddiası ile emekli maaşının emsallerine uygun hale getirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/727 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, iş yerinde yıldırmaya maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/726 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/725 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan haksız şekilde mahkûmiyet kararı verildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/724 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce yapılan ve sonuçlanan başvuru hakkında yeni bir karar verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/723 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dönem sonu sınavlarının online yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/722 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/721 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru,ilgili idare tarafından mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/720 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adli tıp raporunun gerçeği yansıtmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/719 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakim/savcılara yönelik mesleki eğitimler ücretsiz verilirken arabuluculuk eğitimlerinin ücretli bir şekilde verilmesinin ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/718 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/717 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 2023 yılıseçim süreci için hazırlanan kamu spotlarının Türkçe bilmeyen seçmenlerin bilgilenme hakkı bakımından dolaylı bir ayrımcılık oluşturduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/716 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Okul müdürü olarak görev yaptığı sırada başlatılan idari soruşturma kapsamında haksız olarak ceza verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/715 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkûmiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/714 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dinî inancı nedeniyle işten çıkarıldığı ve bu durumun ayrımcılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/713 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kolluk kuvvetlerinin usulüne uygun arama yapmamaları sebebiyle lehe olan delilin kaybedildiği gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/712 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mükerrer ceza sebebiyle iyi hal indirimi uygulanmamasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/711 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere ülkeye girişin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/710 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Şikâyet hakkını kullandığı için çocuğunun kreş ile ilişiğinin kesilmesi suretiyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/709 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cumhurbaşkanına hakaret ve örgüt propagandası suçundan verilen cezalara temyiz kanun yolu açılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/708 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/707 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 99'uncu maddesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla değiştirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/706 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, çalıştığı okulda hakkında asılsız söylemlerde bulunulduğu iddiasıyla gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/705 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı davada uzlaştırma işleminin uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/704 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/703 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında şikâyette bulunan kişiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin cezası verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/702 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İçtima hükümlerinin uygulanması nedeniyle haksız yere infaz kurumunda tutulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/701 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, dış dünya ile iletişimhakkı ve tutulma koşulları bağlamında işkence ve kötü muamele yasağına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/700 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki birtakım uygulamaların hak ihlallerine sebebiyet verdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/699 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; haklı olmayan sebeple disiplin cezası aldığı, kötü muameleye maruz kaldığı, dilekçe hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/698 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, bulunduğu koğuşta sigara içildiği için sigara içilmeyen koğuşa geçme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/697 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; sağlık hizmetlerine erişim bağlamında kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/696 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın fiziki şiddet ve hakarete uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/695 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, ceza infaz kurumundaki kalabalıklaşmadan dolayı yaşanan sorunlara ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/694 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarındamağduriyet yaşadığıiddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/693 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru ceza infaz kurumunun genel idaresine ilişkin şikayetler ihtiva etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/692 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, emanet parasına el konulduğu ve onayı olmadan hesabından fazladan elektrik faturası tahsil edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/691 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz ve koruma memurlarının işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar ve şişmeler olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/690 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın %87 oranında felç olduğu, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamadığı yatağa bağımlı olmasına rağmen ceza infaz kurumunda tutulması sebebiyle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/689 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumu kantininde satılan bazı ürünlerin kalitesiz ve sağlıksız olduğu ve bu durumun kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/688 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/687 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşama ve sağlık hakkı ile dini inancına yönelik gerekli tedbirlerin alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/686 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, koşullu salıverilme talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/685 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvurana … Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/684 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın müvekkilinin hukuka aykırı ve keyfi şekilde denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/683 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; süreli hapis cezası almış olmasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası koşullarında cezasını infaz ettiği, yemeklerin kaliteli olmadığı, kantinde satılan ürünlerin pahalı olduğu, Kürtçe kitapların verilmediği ve dışarıdan gönderilen iç çamaşırı, terlik gibi malzemelerin teslim edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/682 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ağız içi arama uygulamasının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/681 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/680 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/679 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Aynı zarf içerisinde birden fazla mektup gönderilmesine izin verilmemesi sebebiyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/678 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığı hak ihlallerinin kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/677 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın yaşadığı ağız ve diş sağlığı sorunları ile ilgili kendisine yeterli tedavi imkânının sunulmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/676 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun başvuranın sağlığı açısından gerek duyduğu ve tıbbi amaçla kullandığı malzemeleri kendisinden alması ile başvuranın etkili şikâyet hakkından faydalanamaması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/675 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/674 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın koğuş değişikliği talebinin haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/673 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından yapılması istenen ağız içi aramanın insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/672 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda fiziksel şiddete, baskıya ve ayrımcılığa maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/671 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/670 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda birtakım hak ihlalleri yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/669 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Velayetinde bulunan kızı ile birlikte geri gönderme merkezinde tutulmakta olan başvuranın ilaçlarına erişememesinden dolayı sağlık hakkının ihlal edildiği ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygun olmaması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/668 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, iaşe bedellerinin yetersiz olduğu ve haksız yere elektrik ücret tarifesinin ticarethane abone grubu olarak uygulandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/667 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve görüntülü görüşme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/666 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, tedavi hizmetlerine erişim, detaylı arama, kurs, atölye ve sportif faaliyetler ile dış dünya ile iletişim bağlamında işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/665 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın nakil esnasında bir gece tutulduğu Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/664 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın tutulduğu Ceza İnfaz Kurumunda haksız yere görüntülü görüşme imkânından yararlandırılmadığı, dilekçelerine cevap verilmediği, iyileştirme programlarına katılmasının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/663 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/662 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki oda değişikliği uygulaması sebebiyle açık ceza infaz kurumuna ayrılmasının engellendiği, ırk ve mezhebi sebebiyle Kurumda baskı ve şiddet gördüğü ve bu olaylardan şikâyet etmesi halinde disiplin cezası aldığı, revire çıkmayı talep etmesi halinde personelin hakaretine uğrayarak revire çıkarılmadığı, hastanede aylık olarak kontrole gitmesi gerektiği ancak hastaneye sevk sürelerinin kasten uzatıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/661 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın etkili şikâyet yollarını kullanamaması, sağlık hakkının ihmal edilmesi, sosyal haklardan faydalanamaması ve mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedeniyle tutulduğu ceza infaz kurumunda kötü muamele yasağına aykırı davranıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/660 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunun genel idaresine ilişkin şikayetleri ihtiva etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/659 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, sohbet hakkı ile yayınlardan yararlanma hakkının sınırlandırıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/658 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Kurum revirine çıkmasının kısıtlanarak sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/657 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, infaz ve koruma başmemuru tarafından azarlandığı, Kurum müdürü ile görüşemediği, Kurumda sigara içilmeyen koğuş adı altında özel koğuş açıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/656 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İyi hâl değerlendirilmesinde düşük puan verilmesi neticesinde mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/655 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranların bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/654 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran, bulunduğu Kurumda ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişemediğini, Kurum doktoru tarafından hastaneye sevk taleplerinin kabul edilmediğini iddia etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/653 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği yetkilileri tarafından iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/652 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalıştığı iş yerinde diğer personelin maaş ve yemek ücretleri ödenirken kendisine ödenme yapılmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/651 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın sözel ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/650 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ilaç verildikten sonra ağız kontrolü yapılmasının kötü muamele oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/649 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın annesinin kaldığı huzurevinde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/648 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda keyfi ve hukuka aykırı uygulamaların gerçekleştiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/647 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlali iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/646 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların; COVID-19 semptomları göstermesi üzerine Polymerase Chain Reaction (PCR) testi yaptırma taleplerinin bir gün sonra karşılanabildiği, sonucu pozitif olanlarla aynı koğuşta tutuldukları, hastaneye sevklerinin yapılmadığı, yemekhanede meyve ve süt ürünlerinin verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/645 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın dilekçelerine çıkış yapılmadığı ve eşyalarının başvurana teslim edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/644 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın; pandemi sebebiyle yaklaşık üç yıldır sağlık imkânlarına erişimde sorun yaşadığı, hastaneye sevki sırasında jandarma personeli tarafından uygulanan ağız içi aramanın insan onuruyla bağdaşmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/643 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın mazeret izni kullanma talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/642 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık hakkına erişiminin yetersiz olduğu, hastalığına uygun yemek verilmediği, televizyon ve spor faaliyetleri için gerekli koşulların sağlanmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/641 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuş değişikliği talep etmesi sebebiyle Kurum İşyurtlarına bağlı olarak faaliyet gösteren tekstil atölyesindeki görevine son verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/640 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvurular, başvuranın eğitim ve iyileştirme programlarından faydalanamadığı, açık ve kapalı görüş imkanından yeterince yararlanamadığı iddialarına ve nakil talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/639 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, işkence ve kötü muamele yasağı ile dilekçe hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/638 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın aynı infaz kurumundaki bir başka mahpusla evlenme başvurusunun sonuçlandırılmasının idare tarafından geciktirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/637 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/636 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranların bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan hastaneye sevk edilecekleri zaman, görevli jandarma personelinin tacize varacak şekilde üst araması yaptığı, iyi halli olmalarına rağmen koşullu salıverilmelerinin keyfi bir şekilde engellendiği, görüntülü konuşma hakkından yararlanamadıkları ve mevzuat gereği dini bayramlarda verilmesi gereken telefonla ilave görüşme süresinin verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/635 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Sağlık hizmetlerine erişim hakkının, dilekçe hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiaları ile ceza infaz kurumuna yönelik çeşitli şikâyetlere ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/634 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kaldığı odadaki banyonun tadilatının yapılmadığı, temizlik malzemesi verilmediği ve haksız yere tek kişilik odada tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/633 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuran vekili tarafından yapılan başvuru, başvuranın Geri Gönderme Merkezi koşullarında sağlığının bozulduğu ve başvurana uygulanan idari gözetim tedbirinin orantılı olmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/632 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda elektrik faturalarının mesken tarifesinden değil ticarethane tarifesinden hesaplanması sebebiyle mağduriyet yaşadığı, elektrik harcamalarında Devlet tarafından verilen destekten yararlanamadığı ve İdare tarafından elektrik faturalarına keyfi olarak zam yapıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/631 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumuna, dışarıdan kargo ile gönderilen kol saatlerinin kabulünün yasaklandığı, Kurum kantininde yaklaşık 9 aydır kol saati satışı yapılmadığı ve kol saati bulundurma hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/630 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuran vekilinin; müvekkiline yeterli tedavi edilme imkanının sunulmadığı ve müvekkiline uygulanan idari gözetim tedbirinin orantılı olmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/629 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın doktor raporu doğrultusunda kendisine verilen yağsız diyet yemeklerin içindeki malzemelerin yetersiz olduğu, daha önce bulunduğu ceza infaz kurumlarında yağsız diyet uygulanan kişilere verilmekte olan ek gıda maddelerinin mevcut bulunduğu Kurumda verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/628 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın eşyalarına yapılan aramalarda el konulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/627 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın sokak hayvanlarına destek olduğu için görev yerinin değiştirilmesi ve sosyal medya hesaplarına erişiminin engellenmesi sebebiyle siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/626 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın fiziksel engelli oğluna ait akülü sandalyeyi çalıştığı okulda şarj etmesine izin verilmemesi nedeniyle yetkili kurumlara başvurarak idari ve adli süreç başlatması sonucunda olumsuz muameleye (mağdurlaştırma) uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/615 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Sağlık hakkının ihlali, Kurum Müdürü ile infaz ve koruma memurlarının başvurana kötü muamelede bulunduğu iddiaları ile başvuran hakkında keyfi disiplin soruşturması başlatılması iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/614 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; … LTD. ŞTİ.'ne ait … isimli İşletmeye erkeklerin yanlarında kadın olmaması sebebiyle alınmamasının medeni hal ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/613 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; % 71 oranında ortopedik engeli olan başvuranın, görev yeri değişikliği talebinin reddedilmiş olması sebebiyle işyerinde ayrımcılığa (mobbing) uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/612 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; % 44 oranında ortopedik engeli olan başvuranın engel durumuna uygun olmayan bir liseye atanarak engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/611 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; engelli olan başvuranın eşinin görev yeri değişikliğinin, başvuranın bulunduğu şehre yapılmamasının engellilik temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/610 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Deprem nedeniyle naklini Eskişehir’de bir Okula aldırmak isteyen öğrencinin başörtülü olması sebebiyle Okula kabul edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/607 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tengri inancına sahip olduğunu belirten başvuranın, nüfus kaydında yer alan din bilgisi hanesine talebi doğrultusunda Tengri yazılmaması nedeniyle inanç temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/600 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın tesettürlü mayo ile site havuzuna girmesinin engellenmesi nedeni ile din ve inanç temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/599 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş yapmak isteyen … Platformu üyesi ve … Partisi üyesi kadınların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından yararlanma konusunda siyasi görüş, cinsiyet ve etnik köken temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldıkları iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/596 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

24/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22'nci maddesinin uygulanması nedeniyle seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/595 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Banka hesabından bilgisi dışında işlem yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/594 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görevi sırasında yaralanmasının akabinde raporlu gün sayısının 90 günü aşması sebebiyle görevine son verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/586 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın çocuğuna gerekli özel eğitimin verilmemesi nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/585 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın engelli bireylere tanınan indirimli bilet uygulamasından faydalandırılmamasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/584 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından bekâr olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/583 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki diş doktorunun yanında görevli olan memurun kendisini muayeneye götürmediği, Kurum diş doktoru tarafından keyfi olarak muayene edilmediği ve bu sebeple mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/582 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın, hastaneye sevk edildiği süreçte kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/581 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın, nişanlısının telefon görüşmesi yapabileceği kişiler arasında kabul edilmemesinin maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/580 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda güvenlik gerekçe gösterilerek pencerelere fens teli takılmak istendiği, tellerin temiz hava ve doğal ışığa erişimini azaltarak mağduriyet yaşamasına neden olacağı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/579 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

…’nın kuruluş amacı dışında çalışarak üyelerini mağdur ettiği iddiası ile inceleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/578 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun süren tutukluluk sürecinin mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/577 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Silivri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi ve Kandıra 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından işlemediği suçlar nedeniyle ceza verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/576 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemenin eksik inceleme ile karar verdiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/575 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulunun hukuka aykırı kararı nedeniyle koşullu salıverilmenin geciktirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/574 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kamuda programcı ve çözümleyici kadrosunda çalışanlara 3600 ek gösterge verilmeyerek ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/573 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ailesinin oturduğu konutun hukuka aykırı olarak icra yoluyla satıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/572 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakim/savcılara yönelik mesleki eğitimler ücretsiz verilirken arabuluculuk eğitimlerinin ücretli bir şekilde verilmesinin ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/571 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aile birliği mazereti nedeniyle tayin hakkının kullanılmasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/570 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İsnat edilen suç sebebiyle itibarının zedelendiği ve suçsuz olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/569 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 8'inci maddesinin iptal edilmesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/568 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesinin uygulanması ve tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/567 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargı kararlarının yerine getirilmemesinin mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/566 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eksik bilgilendirilme nedeniyle mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/565 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında ertelenen açık ve kapalı görüşlerin telafi edilmesine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/559 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, kantinden satın aldığı ve depoya kaldırılan kuş kafesinin kendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/558 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın vefat eden abisinin cenazesine katılma talebinin haklı bir gerekçe olmadan reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/557 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Üniversitesi yetkilileri tarafından iş yerinde yıldırma (mobbing) uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/556 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kıdem tazminatı farkının ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/555 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın barındığı ceza infaz kurumunda elektrik fiyat tarifesinin mesken aboneliği yerine daha yüksek birim fiyatlı abone grubu üzerinden hesaplanmasının haksızlık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/554 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın herhangi bir disiplin cezası almamasına rağmen eş ile mahrem görüşme ödülünden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/553 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşten ayrıldıktan sonra hak edilen ücretin alınamadığı iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/552 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hak edilen emekli aylığının alınamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/551 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tapu kaydındaki “riskli kişi” kaydı nedeniyle işlem yapılamamasının mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/550 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda; kendisine hakaret edildiği için Cumhuriyet Başsavcılığına ve çeşitli kurumlara dilekçe yazdığı ancak bu dilekçelerin gönderilmediği, açlık grevine başladığı için başvurana sıvı tüketimi yaptırılmadığı, limon, şeker ve tuzun verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/549 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Nüfus Müdürlüğü tarafından isim denklik belgesi verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/548 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, diş rahatsızlığına rağmen kendisine tedavi imkanı sunulmadığı ve hastaneye sevk edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/547 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda maruz kaldığı çeşitli uygulamaların kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/546 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, tedavi hizmetlerine erişim ve dilekçe hakkı bağlamında işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/545 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tekniker kadrosuna atanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/544 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın diş hastalığı ile ilgili gereken tedavinin kendisine uygulanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/543 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiası ile sorumlular hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/542 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, tek kişilik koğuşta tutulan LGBTİ bireyin farklı bir ceza infaz kurumuna naklinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/541 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunun kantininden iç çamaşırı temin edemediği ve ailesi tarafından getirilen iç çamaşırlarının da kabul edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/540 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, hastaneye sevk kararı olmasına rağmen sevk işleminin gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/539 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/538 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Boşanılan eşe süresiz nafaka ödenmesinin mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/537 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Oğlunun terör örgütü tarafından özgürlüğünden mahrum bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/536 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin kadro dışındaki tüm haklarının Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı kapsamında iade edilmesi gerektiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/535 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, ceza infaz kurumu idaresinin uygulamaları neticesinde, koğuşlara yansıtılmakta olan elektrik birim fiyatının her ay arttığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/534 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediği, dışarıdan gönderilen kırtasiye malzemelerinin kabul edilmediği ve mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/533 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mahkûmiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/532 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mesleğinden dolayı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/531 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın sağlık hakkının, tutulduğu Ceza İnfaz Kurumu hekimi tarafından engellendiği ve yargılama süreçleri sebebiyle hak kayıpları olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/530 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutuklanma sürecinde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/523 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kaynaştırma öğrencisi olan çocuğunun öğrenim gördüğü okulda destek eğitim sınıfı açılmamasının ve çocuk için bireyselleştirilmiş özel eğitim toplantısı yapılmamasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/522 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını infaz etmekte olan başvuranın kaldığı odanın penceresinde bulunan küçük delikli ve kalın çelik tellerin göz sağlığını ve ruhsal durumunu olumsuz etkilediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/521 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın; ceza infaz kurumunda bağlama ve yan flüt bulundurma konusunda sorun yaşadığı ve bu durumun kendisi için bir mağduriyet yarattığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/520 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Suçsuz olduğunu kanıtlamasına rağmen haksız yere ceza infaz kurumunda tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/519 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yapılan yargılama neticesinde hükmedilen cezanın çok fazla olduğu iddiasıyla cezasının azaltılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/518 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/517 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda elektrik faturalarının yüksek geldiği ve Covid-19 salgını sürecinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/516 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

16/6/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41’inci maddesindeki düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/515 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın; bulunduğu Kurum idaresi tarafından ilacının temin edilmediği ve tarafına teslim edilmediği iddiası ile mahpuslara verilen psikiyatrik ilaçların vaktinden önce bittiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/514 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki doktorun kendisine rahatsızlığı ile ilgisi olmayan ilaçlar yazarak psikolojik baskı yaptığı ve intihara yönlendirdiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/513 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/512 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, başvuranın sigara içilmeyen koğuşa geçme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/511 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/510 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız şekilde farklı bir kadroya atamasının yapıldığı iddiasıyla …Şirketinin Almanya'da bulunan müdürlüklerinden birinde görevlendirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/509 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargı kararını uygulamayan kamu görevlileri hakkında kamu davası açılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/508 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Etkili başvuru ve dilekçe hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/507 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… A.Ş. kuruluşu olan … Firması tarafından hizmet sunmamak suretiyle ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/506 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müvekkilin iyi halli olmasına karşın denetimli serbestlik tedbirinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/505 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesi konusunda yardımcı olunması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/502 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, aynı ceza infaz kurumunda bulunan başvuran ve eşinin müşterek çocuklarıylatelefon ile görüşme hakkının eşit şekilde faydalandırılmamasının cinsiyet temelli ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/501 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın kendisine disiplin cezası verilmesi nedeniyle sağlık temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/500 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımında, bilgisayar mühendisliği kadrosuna otuz beş yaşını doldurmuş olmasından dolayı başvuramaması nedeniyle yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/499 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımında, bilgisayar mühendisliği kadrosuna otuz beş yaşını doldurmuş olması sebebiyle başvuramadığından yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/498 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvurana ve tüm kadınlara human papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu hastalıklara ve kanserlere karşı HPV aşısının ücretsiz olarak verilmemesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/497 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Soyadı değişikliği talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/496 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın hastane sevkinin yapılmamasının ve ilaçlarının yenilenmemesinin kötü muamele yasağına aykırılık teşkilettiğiiddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/495 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın hastaneye sevk edilmemesinin kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/494 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından mobbinge maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/493 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Otobüs firması tarafından seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/492 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından eksik inceleme yapıldığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/491 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşme hakkı ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı bakımından suç grupları arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/490 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Farklı telefon numaraları tarafından gece saatlerinde sürekli aranmak suretiyle rahatsız edildiği iddiası ile bahsi geçen kişilerin yakalanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/489 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından eksik inceleme yapıldığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/488 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/487 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Belediye Başkanlığında engelli işçi kadrosunda avukatlık işleri yaptırılan başvuranın engellilik temelinde iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/486 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mülkiyetindeki malların velisi tarafından hukuka aykırı olarak satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/485 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yapılan şikayet başvurularına istinaden alınan ifadeler hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/484 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu kararları nedeniyle mağdur olunduğu iddiasıyla sorumlular hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/483 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliğindeki görevli memurların hukuka aykırı davrandıklarıiddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/482 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulunun koşullu salıverilmeye esas değerlendirme kararının hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/481 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşten ayrıldıktan sonra yasal hakların alınamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/480 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/479 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/475 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın sağlık durumu nedeniyle hayati tehlikesi olmasına rağmen ceza infaz kurumunda tutulmaya devam edilmesinin mağduriyet yaşamasına neden olduğu ve haksız yere suçlanarak hakkında adil yargılama yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/474 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Seçmen kütüğünün adres kayıt sistemine dayalı olarak düzenlenmesinin evsizler, sokaklarda veya çadırlarda yaşayanlar bakımından ekonomik temelde dolaylı ayrımcılık oluşturması nedeniyle ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/473 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabul edilen 135 sayılı Genelge'nin 28'inci maddesi ile 135/II sayılı Genelge'nin 20'nci maddesinin Türkçe bilmeyen seçmenler ile işitme engelli seçmenler açısından bilgilenme hakkı bakımından dolaylı bir ayrımcılık oluşturması nedeniyle ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/472 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Seçim süreçlerinde ayrımcılık, nefret söylemi, taciz ve ötekileştirmenin önlenmesi için siyasi partiler ve medya organlarına yönelik çerçeve tavsiyelerin oluşturulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/466 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; %93 oranında engelli olan başvurana Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımın siyasi görüşü sebebiyle kesilerek ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/465 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın Jean Monnet Bursu programı kapsamında aylıklı izin talebinin 40 yaşını doldurmuş olması sebebiyle reddedilmesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/464 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın oğlunun Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullanamaması nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/463 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tarsus Devlet Hastanesinde … olarak çalışan başvuranın engellilik temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/462 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, özel/özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bulunan başvuranın e-kitap ve sesli kitap veri tabanlarını kullanamaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/461 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, köy muhtarı tarafından başvuranların hanesine su bağlanmayarak siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/460 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın cinsiyet temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/459 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzman memur olarak çalışan başvuranın, oturduğu lojman bölgesinde kendisine uygun engelli park yeri tahsis edilmediği gerekçesi ile engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/458 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; … Anonim Şirketi ( … A.Ş.) Genel Müdürlüğünde memur olarak çalışan başvuranın, sendika yöneticisi olması sebebiyle naklen atamasının gerçekleştirilerek felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/457 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; … Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde otomasyon teknisyeni olarak çalışan başvuranın, sendika yöneticisi olması sebebiyle naklen atamasının gerçekleştirilerek felsefi ve siyasigörüş temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/454 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Belediye Başkanlığında engelli işçi kadrosunda avukat olarak çalışan başvuranın engellilik temelinde iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/453 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşten çıkarma kararı verenler hakkında cezai işlem uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/452 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kara Harp Okulunda alınan derslerin muafiyet kapsamında değerlendirilerek kayıtlı olunan Açık Öğretim Fakültesinde sayılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/451 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Danıştay'da görülmekte olan dava dosyasının uzun süre geçmesine rağmen sonuçlandırılmaması ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/450 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/449 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sürücü belgesine tahlil sonuçlarındaki yanlışlık nedeniyle el konulduğu iddiası ile sürücü belgesinin geri verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/448 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Göreve başlama talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/447 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvurucuya gönderilen mektuba ekli fotoğrafın ceza infaz kurumu tarafından alıkonulmasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/446 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız şekilde mahkumiyet kararı verildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/445 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeterli delil olmadığı halde mahkûmiyet kararı verildiği iddiasıyla kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/444 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hak arama hürriyetini kullandığı için mobbinge maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/443 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İstanbul Valiliği Zarar Tespit Komisyonunun verdiği kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/442 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın ayakkabısına dikili olan ayakkabı bağcıkları sebebiyle görevli jandarma personeli tarafından hastaneye götürülmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/441 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/440 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava dosyasının incelenmesi ve mağduriyetinden sorumlu olan görevliler hakkında tazminata hükmedilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/439 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın infaz ve koruma memuru ile bazı mahpusların iftiralarına maruz kaldığı ve ölüm orucuna başladığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/438 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın dilekçelerinin ilgili kurumlara iletilmediği ve hastaneye sevk edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/437 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda işkence ve kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/436 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dilekçelerinde, başvuran; … Derneği tarafından adına başvuru yapıldığını belirtmekte, dilekçe hakkının ihlal edildiğini iddia etmekte ve gereğinin yapılmasını talep etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/435 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın; ceza infaz kurumunda tutulan kardeşinin karantinasının uygulanmasında ve sağlığa erişiminde idarenin keyfi davrandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/434 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın; hastane sevkinin gerçekleştirilmediği, can güvenliğinin tehlikede olduğu, yazdığı dilekçelerin çıkış yapmadığı, hakkında haksız yere soruşturma açıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/433 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, ceza infaz kurumunda 5 yaşındaki oğlu ile birlikte kalmakta olan başvuranın, kurum içerisinde gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine çocuğu ile birlikte katılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/432 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye sevk edildiği esnada jandarma personelinin kendisine kötü muamelede bulunduğu ve jandarma personelini şikâyet etmesi üzerine Kurum Müdürü ile İkinci Müdürü tarafından tehdit edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/431 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına (YDS), görevli memurların ihmali nedeniyle girilemediği iddiası ile zararın tazmini ve ihmali bulunanlar hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/430 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cumhuriyet savcısının görevini ihmal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/429 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde servet ve ırk temelli ayrımcılık yapıldığı iddiası ile idari yaptırım uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/428 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gaziosmanpaşa Belediyesi çalışanları tarafından tehdit edildiği iddiaları ve mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/427 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası verildiği iddiasıyla kanun hükümlerinin herkese eşit şekilde uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/426 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfaz Hakimliği kararlarının İdare ve Gözlem Kurulu tarafından dikkate alınmadığı iddiasıyla sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/425 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici 1'inci maddenin mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasıyla uygulamadan kaynaklanan maddi zararın tazmin edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/424 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Savunma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla görevli mahkeme ve savcılık hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/423 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumlarında milli piyango bileti ve şans oyunlarının satılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/422 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu'nun koşullu salıverilmeye ilişkin kararının hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/421 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/420 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından verilen hükmün, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 308’inci maddesi uyarınca lehe bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/419 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/418 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Homoseksüel çift oldukları gerekçesiyle eğlence mekanına kabul edilmemelerinin ayrımcılık olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/417 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Emekli olma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/416 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Engellilik temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiası ve işe iade talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/415 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen teşvik ödeneğinin düşük olduğu iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/414 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

6/6/2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda (ÖTVK) düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/413 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın; Covid-19 pandemisi sürecinde kamuoyuna sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatıldığının açıklanmasına rağmen gereğinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/412 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Havalandırma ve doğal aydınlatma olanaklarının sınırlandırılmasının psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz etkiler yaratacağı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/411 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/410 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/409 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/408 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/407 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/406 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/405 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Üniversitenin sınavlarına tutulmakta olduğu ceza infaz kurumunda girememesi nedeniyle mağdur olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/404 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mahkumiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/403 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/402 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mahkumiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/401 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

6/6/2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda (ÖTVK) engelli başvuran lehine düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/400 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi isteminin reddinin hak ihlali doğurduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/399 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız şekilde hapis cezası verildiği ve yargılamanın adil yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/398 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hemşire olarak görevli olunan hastanede mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/397 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Siparişin teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/396 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Boşanma protokolünün uyuşturucu madde etkisi altında imzalandığı iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/395 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/394 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/393 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/392 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/391 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/390 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/389 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/388 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/387 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mahkumiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/386 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adlî Sicil Kanunu’nda değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/385 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş tanımında yer almayan işler ile görevlendirilerek iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/384 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla uğradığı maddi kayıplarının iadesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/383 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kadastro çalışması sırasında sehven başkası adına tescil edilen tapu kaydının düzeltilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/382 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/381 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koşullu salıverilme talebinin değerlendirilmesinde pişman olma şartının aranmasının hukuki olmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/380 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kastamonu Şehit Recep Şahin Polis Merkezinde görevli polis memuru ve temizlik görevlisinin yüksek sesle bağırdığı ve kaba davrandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/379 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tarlasının değerinin çok altında bir miktara satıldığı iddiasıyla iadesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/378 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/377 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının artan iş yüküne karşı gerekli düzenleyici tedbirlerin alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/376 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/375 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/374 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/373 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/372 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/371 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eski ev sahibi nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/370 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Anayasa Mahkemesinde devam eden bireysel başvurusuna müdahil olunarak sürecin takipçisi olunması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/369 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava sürecinin incelenmesi ve suçsuz olduğunun ortaya çıkarılması talebine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/367 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Almanya'da yerel mahkeme tarafından verilen ve Türkiye'de infaz edilen ceza hakkında koşullu salıverme süresi yönünden Almanya'da düzenlenen müddetnamenin esas alınması gerektiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/366 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Okul servisi ücretlerinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/365 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Denetimli serbestlikten yararlanamadığından dolayı mağdur olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/364 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sistematik bir şekilde farklı birimlerde görevlendirilmek suretiyle mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/363 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Salıverilme işlemleri sırasında ayrımcı tutuma maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/362 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/361 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Prefabrik kamp alanına alınmamaları sebebiyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/360 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/359 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvurana işkence ile fotoğraf teşhisi yaptırıldığı, avukatı olmadan ifadesinin alındığı, hakkında verilen hükmün gerekli deliller toplanmadan yalnızca avukatı olmadan alınan ifadesine dayanarak kurulduğu, avukatından gerekli hukuki desteği alamadığı, bulunduğu ceza infaz kurumunda; mahkemelere yazdığı dilekçelerin gönderilmediği, savunması alınmadan disiplin cezası verildiği, oğlu ile görüşemediği, telefonla görüşme hakkını kısmen kullanabildiği, vekâletnamesi olmadan avukatıyla görüştürülmediği, Kurum psikoloğunun kendisine hakaret ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/358 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın aldığı disiplin cezası sebebiyle haklarının kısıtlandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/357 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın; Covid-19 pandemisi sürecinde kamuoyuna sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatıldığının açıklanmasına rağmen gereğinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/356 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın çıplak aramaya karşı çıktığı için haksız yere hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve yaşadığı diğer hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/351 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, ceza infaz kurumu idaresi tarafından vejetaryen olan mahpusun beslenmesine uygun düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle ayrımcılık yasağının felsefi görüş temelinde ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/350 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 7/10/2021 tarihli ve 2021/253 sayılı kararına rağmen kültürel yaşama katılım hakkını kullanmada erişilebilirliğin sağlanmaması nedeniyle ayrımcı uygulamaların devam ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/349 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın engellilik temelinde iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/348 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın işe iade davası sonrasında işe başlatılmamasının ve mahkeme ilamının yerine getirilmemesinin felsefi ve siyasi görüş ile engellilik temellerinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/346 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; muhatabın 2022 yılı Nisan ayında verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözlerin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/345 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; muhatabın 2022 yılı Nisan ayında verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözlerin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/344 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumundaki merkezi yayın sistemine Alevi inancını yansıttığını düşündüğü kanallardan birinin eklenmesi yönündeki talebinin reddedilmesi sebebiyle inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/343 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumundan adli makamlara gönderilen dilekçelerin aynı gün iletilmesi, dilekçelere ivedi bir şekilde cevap verilmesi ve dava sürecinin hızlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/342 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı sosyal güvencelerine sahip kişilerin eşit şartlarda emeklilik hakkı kazanabilmesi için Emeklikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanun Tasarısı'nda değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/341 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/340 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/339 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/338 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından istifa sonrası açıktan atama yapılmadığı ve bu durumun ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/337 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/336 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/335 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/334 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/333 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/332 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/331 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/330 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutukluluk nedeniyle üniversite eğitiminin dondurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/329 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sonucundan cezalandırılmaya ilişkin hüküm verilmediği halde sehven hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/328 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Varlık Yönetim Şirketlerine olan borcuna yüksek faiz uygulandığı iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/327 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın kabul edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/326 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bulunduğu ceza infaz kurumunda ödüllendirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/325 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müddetnamenin yanlış düzenlendiği iddiası ile maddi ve manevi zararın tazmini talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/324 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/323 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Üniversitede örgün eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu uygulanmazken, hükümlü veya tutuklu öğrencilere devam zorunluluğu uygulanmasının ayrımcı muamele teşkil ettiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/322 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/321 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Örgüt üyeliği suçundan mahkum olanlara görüntülü telefon görüşmesi yapma ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı bakımından ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/320 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın ailesinin yaşadığı Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edilmesi istemli ve Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile şu anda bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşamış olduğu kötü muamele ve mağduriyet iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/319 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, COVID-19 salgını döneminde ceza infaz kurumunda getirilen kısıtlamaların uygulanmasına devam edilmesine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/318 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mülakat esnasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ilkelerine tam olarak uyulmadığı gerekçesiyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/317 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ev kiralarının yüksek olduğu iddiası ile bu konuda kanuni düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/316 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen beraat kararı nedeniyle göreve iade talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/315 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/312 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tengri inancına sahip olan başvuranın, nüfus kaydında yer alan din bilgisi hanesinin talebi doğrultusunda değiştirilmemesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/311 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Muhatap tarafından … Müdürlüğü’nde yayınlanan 6/9/2022 tarihli emrin ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/310 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tarsus Kaymakamlığı (Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)’nda hizmetli memur kadrosunda çalışan başvurana diğer hizmetli kadrosunda çalışan personele nazaran farklı görevler verilmesinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/309 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Belediyenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın yolculara sunmuş olduğu toplu ulaşım ile müze ve hayvanat bahçesi hizmetlerinden başvuranın faydalandırılmamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/308 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın çocuğunun engelli doğması sebebiyle yarı zamanlı çalışma talebinde bulunduğu ancak sözleşmeli olarak çalışması gerekçesiyle talebinin reddedilmesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

 

 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/307 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Ankara ili Polatlı ilçesinde şehir içi ulaşımda hizmet veren minibüslerde (dolmuş) engellilerden ücret alınmasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. 

 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/303 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin İranlı bir kişiye kiraya verilmek istenmesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/302 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından erkek olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinincinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/301 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda Manevi Rehberlik Birimince düzenlenen eğitim ve faaliyetlere katılmaması nedeniyle iyi hal değerlendirmesinden düşük puan aldığı ve bu durumun din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/300 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvurana bekâr olduğu gerekçesiyle ev kiralanmaması nedeniyle medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/299 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, e-Nabız Kişisel Sağlık Sisteminde doktorlar tarafından koyulan birtakım tanılarda hastalığın ismine yer verildiği halde özellikle ruh ve davranış sağlığı bozuklukları tanısında hastalığın ismine yer verilmemesi nedeniyle sağlık durumu temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/298 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/297 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/296 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecindeyapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/295 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yaş temelli ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasıyla uğranılan zararın tazmin edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/294 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/293 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gayriinsani uygulamalara ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/292 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/291 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yapılan yargılamada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesinin haksız yere uygulanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/290 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lojmanda gürültü yapıldığından bahisle mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/289 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/288 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine, stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/287 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda tecrit altında tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/286 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık raporu bulunmasına rağmen ilaçlarının verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/285 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, deprem nedeniyle başka bir şehre taşınmak zorunda kalan başvuranın, kiralamak istediği dairenin kendisine rayiç bedelin üstünde kiraya verilmesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/277 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın tesettürlü mayo (h…) ile havuza girmesine izin verilmeyerek din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/276 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın nöbet görevinden çıkarılmasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/275 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; disleksi (özel/özgül öğrenim güçlüğü) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hastalığı nedeniyle engelli olan başvuranın, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kendi engel durumunu kapsamamasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu ve tanısı konan engeli nedeniyle Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) alınabiliyorken erişkinlik döneminde alınamıyor olmasının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/273 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin öğrenci olması gerekçe gösterilerek kendisine kiraya verilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/272 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/271 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da COVID-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/270 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da COVID-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/268 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/267 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Iğdır Geri Gönderme Merkezinde sağlık hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/266 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile infazın durdurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/265 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Disiplin cezasının infazına geç başlanması nedeniyle hak kaybına uğrandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/264 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dilekçe hakkının kullanımına engel olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/263 Sayılı Kurul Kararı