e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Kariyer Nedir?

Temel misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışmak, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek olan TİHEK, kurumsal vizyonu çerçevesinde üniversite öğrencilerine insan hakları alanında uygulamalı deneyim kazandırmak amacıyla staj olanağı sunmaktadır. Bu staj hareketliliği ile;

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi kapsamında;

 • Raporlama çalışmaları
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık artırıcı faaliyetler

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik kapsamında;

 • Raporlama çalışmaları
 • Ayrımcılık yasağına ilişkin karar yazım süreçleri
 • Sempozyum ve çalıştaylar

İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi kapsamında;

 • Raporlama çalışmaları
 • İşkence ve kötü muamelenin önlenmesine ilişkin karar yazım süreçleri

Ön İnceleme kapsamında;

 • Başvuruların alınması ve ilgili birimlere havale edilmesi

Uluslararası İlişkiler kapsamında;

 • Uluslararası paydaşlarla etkin diyalog
 • Uluslararası raporlama çalışmalarına katkı
 • Periyodik Uluslararası İzleme Faaliyetleri
 • hakkında stajyerlerin bilgi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır.