e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yönergeler
Müzekkere ve Karar Yazım Yönergesi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İmza Yetkilerİ Yönergesi
Rapor Yazım Yönergesi 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzmanlık Tezi Yazım Yönergesi