e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Yönergeler
Müzekkere ve Karar Yazım Yönergesi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İmza Yetkileri Yönergesi
Rapor Yazım Yönergesi 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzmanlık Tezi Yazım Yönergesi