e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
E-BAŞVURU SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği Veri Sorumlusu Kızılay Mahallesi, Yüksel Caddesi, No:23, PK: 06650 Çankaya / ANKARA adresindeki Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’dur.

2. Hangi Kişisel Verilerin İşlendiği ve Bu Verilerin İşlenme Amaçları Kurumumuzca, E-Başvuru sisteminde giriş yapılmak suretiyle Kimlik, İletişim ve Adres bilgileri, varsa kanuni temsilci veya vekilin kimlik ve iletişim bilgilerine ait kişisel verileriniz E-başvuru Sistemi'nde işlem yapılabilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5’ inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak E-Başvuru uygulamasından giriş yapılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup kamuya açık olarak tutulmayacaktır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

3. Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na iletebilirsiniz. Bu kapsamda taleplerinizi Veri Sorumlusu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kızılay Mahallesi, Yüksel Caddesi, No:23, PK: 06650 Çankaya / Ankara adresine yazılı olarak veya e-başvuru sistemine üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ihlalincelemeleri@tihek.gov.tr e-posta adresine iletebilir, kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizden her zaman takip edebilirsiniz.