e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Sempozyumu bildiriler kitabı yayımlanmıştır. 

İncelemek için Tıklayınız