e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TİHEK Heyetinden Akyurt Geri Gönderme Merkezine Takip Ziyareti Gerçekleştirildi
TİHEK Heyetinden Akyurt Geri Gönderme Merkezine Takip Ziyareti Gerçekleştirildi
18.05.2023
A- A+

TİHEK heyeti ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında 17 Mayıs 2023 tarihinde Akyurt Geri Gönderme Merkezine takip ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında alıkonulanlara yönelik muamele ve barınma koşulları, ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.
Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan inceleme, tespit ve tavsiyeler raporlaştırılacak; rapor, ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Paylaş :