e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TİHEK, Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Törenine Katıldı
TİHEK, Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Törenine Katıldı
09.06.2023
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Barolar Birliğinin yürütücüsü olduğu “Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi” açılış törenine katıldı. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında çocuk haklarına özel bir önem veren ve bu alanda çalışmalar yapan TİHEK, AB ve UNICEF’in finanse ettiği ve Türkiye Barolar Birliğinin yürütücüsü olduğu, “Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi” açılış törenine katılım sağladı.

Söz konusu Proje, çocuk haklarının savunulmasını ve avukatların ve baroların kapasitelerinin güçlendirilerek çocukların adalete eşit şekilde erişim hakkının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Paylaş :