e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Muhammet Ecevit CARTİ

Muhammet Ecevit CARTİ
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

1972 yılında Siirt’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Siirt’te tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı’nda yapmış olduğu Yüksek Lisans öğrenimini insan hakları alanına ilişkin teziyle tamamladı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinde Uluslararası İlişkiler Uzmanlığı kursunu bitirdi.

1994-1997 arasında Kırıkkale Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak, 1997-2009 arasında Türkiye Kalkınma Bankasında Sermaye Piyasası İşlemleri - Hazine - İç Kontrol birimlerinde Amir, İnsan Kaynakları ile Eğitim birimlerinde Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2011 arasında geçici görev ile Başbakanlıkta görev yaptı. 2011 yılında Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na Başkan Yardımcısı olarak atandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması sonrasında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Bakanlık Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür (V.) olarak görev yaptı. 2014 yılında atandığı Gençlik ve Spor Bakanlığında 2021 yılına kadar sırasıyla Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü (1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrasında Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki görevleri süresince Türkiye’nin engellilik ve yaşlılık alanlarına yönelik politika ve uygulamalarının temelini teşkil eden hak merkezli yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları ile uygulamaya yönelik rapor, proje ve benzeri faaliyetlerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Bakanlığın görev alanında faaliyet gösteren paydaşlarının gençlik ve spor alanlarındaki projelerine ilişkin hibe programı ile sivil toplum kuruluşları ile ilişkili faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olarak görev yaptı.

14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/349 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi olarak atandı.

Muhammet Ecevit CARTİ İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Sosyal Medya:

Twitter:@MUHAMMETCARTI