e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Dünya Albinizm Farkındalık Günü Basın Açıklaması
Dünya Albinizm Farkındalık Günü Basın Açıklaması
13.06.2024
A- A+

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 13 Haziran günü, albinizm hakkında farkındalığı arttırmak, albinizmin bireysel etkilerini anlamak ve tüm dünyada albinizm sahibi bireylere uygulanan şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla "Uluslararası Albinizm Farkındalık günü (IAAD)" olarak kabul edilmiştir.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayımlanan 2021 Albinizm Raporu'na göre; albinizme, Kuzey Amerika ve Avrupa'da her 17 bin ila 20 bin kişide 1, Avustralya'da her 17 bin kişide 1, Yeni Zelanda'da her 16 bin kişide 1 rastlanmaktadır. Albinizm, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Genetik bir durum olan albinizmde, vücutta doğuştan melanin pigmentlerinin eksikliği deri, saç, tüy ve gözlerin beyaz renkli olmasına yol açmaktadır. Albinizmli bireyler, bazı olumsuz bakış açıları sebebiyle, özellikle sağlık ve engellilik gibi birçok temelde sosyal olarak dışlanmakta, ayrımcı muameleye maruz kalmaktadır.

Temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Kurumumuz, albinizmli bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin etkin biçimde güvence altına alındığı, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarla tam ve etkin bir biçimde katıldığı bir dünya temennisiyle 13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü’nü kutlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :