e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi'nin Cenevre'de Gerçekleşen 93'üncü Oturumu Kapsamında Görüşülen Türkiye Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Ülke Raporu'na Kurumumuz Katkısı Sunulmuştur
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi'nin Cenevre'de Gerçekleşen 93'üncü Oturumu Kapsamında Görüşülen Türkiye Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Ülke Raporu'na Kurumumuz Katkısı Sunulmuştur
20.05.2023
A- A+

BM Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanmasından ve izlemesinden sorumlu mekanizma olan Çocuk Hakları Komitesi’nin 93’üncü Oturumu kapsamında görüşülen “Türkiye Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Raporu” değerlendirme toplantısı 17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilmiştir. Cenevre’de gerçekleştirilen toplantıya Kurul üyemiz Ünal Sade tarafından katılım sağlanmıştır. İlgili Sözleşme’nin 44. maddesi kapsamında Komite’ye sunulan Türkiye Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Raporu söz konusu toplantıda ele alınmıştır. Sözleşme’nin 45. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ulusal insan hakları kurumları da Sözleşme’nin uygulanmasını izlemek için alternatif raporlar sunmaya teşvik edilmektedir.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9. maddesine göre Kurumumuz, “İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde iş birliği yapma” ve “Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izleme” görevlerini haizdir. Bu bağlamda, Birleştirilmiş Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Ülke Raporuna ilişkin ilave sorular listesine verilen yazılı yanıtlardan oluşan Kurumumuz katkısı, 24.01.2023 tarihinde BM Çocuk Hakları Komitesi’ne sunulmuş olup söz konusu katkıya Komite’nin resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2616&Lang=en

Paylaş :