e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Altıncı Toplantısı Gerçekleştirildi
Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Altıncı Toplantısı Gerçekleştirildi
27.06.2024
A- A+

Kurumumuz tarafından, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu uyarınca ayrımcılık yasağıyla ilgili konularda sorunları ve çözüm önerilerini tartışma ve bu konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunma amacıyla teşekkül ettirilen İstişare Komisyonunun altıncı toplantısı 27 Haziran 2024 tarihinde çevrim içi (online) olarak gerçekleştirildi.

Akademisyenler, STK’lar ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katılım sağladığı program Başkanımız Prof. Dr. Muharrem KILIÇ’ın açış konuşmalarıyla başladı.

Toplantının öğleden önceki oturumlarında, “Cinsiyet Temelinde Ayrımcılıkla Mücadelede Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Eğitim, İstihdam, Adalete Erişim” ve “Roman Vatandaşlara Yönelik Ayrımcılıkla Mücadelede Problematik Alanlar ve Çözüm Önerileri: Sağlık, Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım ”; öğleden sonraki oturumda ise “ Irkçılıkla Mücadelede Problematik Alanlar ve Çözüm Önerileri” konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Paylaş :