e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Irk, Renk ve Etnik Köken Temellerinde Ayrımcılık El Kitabı Yayımlandı

Kurumumuz Ayrımcılık Temelleri Serisi’nin üçüncü yayını olan Irk, Renk ve Etnik Köken Temellerinde Ayrımcılık El Kitabı yayımlanmıştır. 

Görüntülemek için tıklayınız...