e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
İnsan Hakları Perspektifinden COVID-19’a Karşı Aşı Uygulamaları Çalıştayı Kitabı Yayımlandı

6701 sayılı TİHEK Kanunu’nun ‘Kurumun görevleri’ başlıklı 9’uncu maddesine göre TİHEK, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak görevini haizdir. Ayrıca, insan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, Kurumumuzun görevleri arasında sayılmaktadır.

Bu kapsamda, Kurumumuz ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde 27 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde “İnsan Hakları Perspektifinden Covid-19’a Karşı Aşı Uygulamaları Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Çalıştay kapsamında “Covid-19’a karşı aşının etkinliği ve bazı meslekler açısından gerekliliği; kamu düzeninin tesis edilmesinde genel sağlık unsuru ve idarenin görev ve yetkileri; sağlık hakkı perspektifinden zorunlu aşı uygulaması; aşı kartı mecburiyeti ve zorunlu aşı uygulamasının Almanya, Fransa ve Türkiye’deki görünümleri” insan hakları perspektifinden ele alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarında zorunlu aşı uygulaması ile aşı uygulamalarının çalışma hayatına yansımaları Çalıştayda gerçekleştirilen sunum alanlarından diğerleridir.

Kurumumuz tarafından yayımlanan İnsan Hakları Perspektifinden Covid-19’a Karşı Aşı Uygulamaları Çalıştayı Kitabı aşı uygulamalarına ilişkin önemli tespitler içermektedir.

Görüntülemek İçin Tıklayınız...