e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
8 Nisan Dünya Romanlar Gününe İlişkin Basın Açıklaması
8 Nisan Dünya Romanlar Gününe İlişkin  Basın Açıklaması
08.04.2024
A- A+

Romanlar, tarihin hemen her döneminde geçtikleri ya da misafir oldukları ülkelerin halkları tarafından sosyal dışlanma, damgalama, sembolik şiddet, ötekileştirme, soyutlama, sürgünler, zorla yerleştirilmeler ve asimilasyonlar gibi birçok baskıya maruz kalmışlardır. Romanların yaşadıkları bu sorunların tartışılması amacıyla 8 Nisan 1971 tarihinde toplanan Dünya Roman Kongresi’nde, ayrımcılıkla mücadele konusunda iş birliğinin teşvikine yönelik önemli kararlar alınmıştır. 1990 yılında ise, Kongrenin toplandığı 8 Nisan gününün “Dünya Romanlar Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 2021/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile bugünün ülkemizde “Romanlar Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 1’inci maddesinde ırk ayrımcılığı “siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel veya toplumsal yaşamın herhangi bir alanında, insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını ortadan kaldırmak veya zayıflatmak amacına ya da etkisine yönelik, ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım, dışlama, kısıtlama ya da tercih” şeklinde tanımlanmıştır. Romanlara yönelik ayrımcılığın esas olarak Romanların etnik kökenine ve yaşam tarzına dayalı olduğu göz önüne alındığında Romanların topluma katılımını engelleyen nefret söylemi dâhil ırkçılığın, hoşgörüsüzlüğün ve yapısal ayrımcılığın önlenmesi ve ortadan kaldırılması büyük önem taşımaktadır.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele; evrensel, dokunulamaz, bölünemez nitelikteki insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılmasının bir gereğidir. Bu doğrultuda uluslararası düzeyde Romanların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla eğitimden istihdama, sağlıktan barınmaya varıncaya kadar yaşamın tüm alanlarında etkili, kapsayıcı ve eşitlikçi politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Temel misyonu; insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Kurumumuz Romanlara yönelik her türlü ön yargının ve ayrımcılığın son bulduğu eşitlikçi bir toplum temennisiyle “Dünya Romanlar Gününü” kutlamaktadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :