e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramına İlişkin Basın Açıklaması
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramına İlişkin Basın Açıklaması
19.05.2023
A- A+

19 Mayıs 1919, Samsun’da başlayan ve Türk milleti için kurtuluşa doğru giden yolun ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihini, tarihsel öneminden ötürü Cumhuriyet’i emanet ettiği Türk gençliğine armağan etmiştir.

Gençlere verilen değerin bir göstergesi olarak gençlerin korunması, anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 58’inci maddesine göre “Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” Anayasamızın 59’uncu maddesinde ise Devletin, her yaştaki Türk vatandaşının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alacağı, sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği ve başarılı sporcuyu koruyacağı düzenlenmiştir. Yanı sıra, ülkemizde münhasıran gençliğin ihtiyaçları ve faaliyetlerine yönelik olarak ihdas edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1969 yılından bu yana çalışmalarına devam etmektedir.

Gençlik haklarını özel olarak düzenleyen bir uluslararası insan hakları sözleşmesi bulunmamakla birlikte gençler, her bir yurttaş gibi tüm temel hak ve hürriyetlere hiçbir ayrım gözetmeksizin sahiptir. Bu haklar, başta Anayasa olmak üzere kanunlar ve taraf olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınmıştır. Gençlerin insan haklarının korunmasına ve toplumsal yaşama tam ve eşit katılımlarının desteklenmesine ilişkin politika belgeleri de kabul edilmektedir. Bununla beraber gençler, çoğunlukla yaşları nedeniyle haklarından yararlanma noktasında ayrımcılıkla ve çeşitli engellerle karşı karşıya alabilmektedir. Bu doğrultuda gençliğin insan hakları, gençlerin temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit biçimde yararlanmasını ifade etmektedir.

Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan TİHEK, gençlik haklarının korunması ve geliştirilmesi hususunda sorumlulukların farkındalığı ile söz konusu kurumsal misyonu çerçevesinde görevlerini sürdürmekte ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :