e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Deadlines for Symposium

 

Deadline for submission of summaries : 20 February 2019
Announcement of the accepted summaries : 25 February 2019
Deadline for full text submission : 20 March 2019
Announcement for accepted full text : 5 April 2019
Symposium Dates : 29 - 30 April 2019