Türkiye Tarihinde Kara bir Leke: 28 Şubat Post-Modern Darbesi

Türkiye Tarihinde Kara bir Leke: 28 Şubat Post-Modern Darbesi

Bundan 21 yıl önce demokrasi düşmanları tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat Post-Modern Darbesi insan hakları tarihimize kara bir leke olarak düşmüştür.

O dönemde birçok askerimiz inançlarının gereklerini yerine getirdiği için fişlenmiş, yargı yolu kapalı olan YAŞ kararlarıyla ordudan ihraç edilmiştir. Böylece milli değerlerine bağlı olması gereken Ordumuzda büyük bir boşluk oluşturulmuştur. Ordu içindeki gayrimeşru yapılar tarafından Sincan’da tanklar yürütülerek, halkın iradesini temsil eden meşru hükümet antidemokratik biçimde ve irtica bahanesiyle istifaya zorlanmıştır. FETÖ lideri tarafından dönemin hükümetini hedef alan “Beceremediniz, artık bırakın” hezeyanı da dönemin medyası tarafından manşetlere ve ekranlara taşınmıştır.

Küresel şer odaklarının ülkenin yönetimini ele geçirmesine hizmet eden 28 Şubat Darbesi; ülkemizin sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik ve siyasi hayatına ağır bedeller ödetmiştir. Milli irade hiçe sayılmış, insan hakları en ağır şekilde ihlal edilmiş, kızlarımız başörtülü olduğu için okullara sokulmamış, başörtülü kadınlar işlerinden atılmış, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanlar kamusal alandan silinmiştir.

Halkın algısı manipülasyon ve dezenformasyon içeren haberlerle biçimlendirilmeye çalışılmış, psikolojik harp taktikleri bir bir uygulanmıştır. Milyonlarca insan fişlenmiş, birçok vatandaşımız inançları nedeniyle işten atılmış, işkenceye uğramış, haksız kararlarla hapse mahkum edilmiştir.

Siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlar da içeren bu post-modern darbe milyonlarca insanı mağdur etmiş, sonuçları halen devam eden derin izler bırakmıştır.
Başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra FETÖ üyelerine yönelik operasyonlarda ortaya çıkan somut bilgilere göre 28 Şubat kararlarını veren yargıçların büyük çoğunluğu ya FETÖ üyesi olmaktan tutuklanmış ya da tutuklanmamak için yurtdışına kaçmıştır. Bu durum sürecin ittifaklarını göstermesi açısından somut bir veridir. 28 Şubat darbesi antidemokratik ve hukuksuzluğu ilke edinmiş kesimlerin işbirliğiyle gerçekleştirilen bir darbedir. Milletimiz iradesine sahip çıkarak bu darbeleri tarihin çöplüğüne atmıştır.

Darbe süreçlerinde mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek her insan hakları savunucusunun ve devlet kurumlarının tarihi sorumluluğudur.

Saygılarımızla,

Süleyman ARSLAN
TİHEK Başkanı

Close