Sürekli İşçi Kadrosuna Başvuruları Kabul Edilen Taşeron Personel Listesi

Sürekli İşçi Kadrosuna Başvuruları Kabul Edilen Taşeron Personel Listesi

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME TALEBİNDE BULUNAN VE BAŞVURULARI KABUL EDİLEN TAŞERON PERSONEL İSİM LİSTESİ

SIRA NO AD-SOYAD BİRİMİ GÖREVİ
1 Lisan ÖZTAŞ TİHEK Özel Güvenlik Görevlisi
2 Gıyaseddin ŞİMŞEK TİHEK Özel Güvenlik Görevlisi
3 Ahmet FIRAT TİHEK Özel Güvenlik Görevlisi
4 İsmail GÜLER TİHEK Özel Güvenlik Görevlisi
5 Abdurrahman NEHİR TİHEK Özel Güvenlik Görevlisi
6 Mehmet Mahfuz ÇİÇEK TİHEK Özel Güvenlik Görevlisi
7 Uğur Emin YALINIZ TİHEK Özel Güvenlik Görevlisi
8 Münevver İNAL TİHEK Temizlik Görevlisi
9 Aynur UTKURAK TİHEK Temizlik Görevlisi
10 Filiz ÜNSAL TİHEK Temizlik Görevlisi
11 Turgay ÇİFTÇİ TİHEK Temizlik Görevlisi
12 Olcay KOÇ TİHEK Temizlik Görevlisi

Close