Av. Süleyman ARSLAN

 

Mesut Kınalı

 

Av. Can ESEN

Kurul Üyesi

          1957’de İstanbul Büyükada’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978’de mezun oldu. 1989 – 1994 yılları arasında İstanbul Adalar Belediyesinde Belediye Meclis Üyeliği (Belediye Başkan Yardımcılığı ve Vekilliği), 1994 – 1999 arasında da aynı belediyenin Başkanlığını yaptı. Belediye Başkanlığı görevi dönemi haricinde, 1980 yılından 2005 yılına kadar Kurucusu olduğu Esen Hukuk Bürosu’nda Avukatlık mesleğini icra etti. 2005 yılında çalışmaya başladığı Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de sırasıyla; Denetleme Kurulu Üyesi (2005), Hukuk Birinci Müşaviri (2005 – 2006), Genel Müdür Danışmanı (2006-2007), Hukuk Başkanlığı Başdanışmanı (2007 – 2009), Hukuk Koordinatörü (2009 – 2012) ve Hukuk Başkanı (2012 – 2014) olarak görev yaptı.

          16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Cemil KILIÇ

Kurul Üyesi

          1969 yılında Ordu’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde (1991), Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentleşme ve Çevre Sorunları Bölümünde (1998) tamamladı. İş hayatına başladığı Sayıştay’da sırasıyla Denetçi Yardımcılığı (1992-1994), Denetçi (1994-2001) ve Baş Denetçi (2001-2003) olarak çalıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’de (TETAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2005) ve Müşavirlik (2006) görevlerinde bulundu. TETAŞ Genel Müdür Yardımcılığı sırasında Dünya Bankası Proje Uygulama Birimi Başkanlığı da yaptı. 2006-2012 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda Kurul Üyesi olarak, 2012-2017 yılları arasında da Başkan Danışmanı olarak hizmet verdi.

          16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dilek ERTÜRK

Kurul Üyesi

          09.03.1974 tarihinde Ankara’da doğdu. Beş yaşında geçirmiş olduğu bir kaza sonucu görme yetisini kaybetti. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1993 yılında Ankara Keçiören Lisesi’nden okul birincisi olarak, 1998 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden üçüncü olarak mezun oldu. Çalışma yaşamına 1999’da Maden Tetkik Arama Kurumu’nda mütercim-tercüman olarak başladı. 2000 yılında geçtiği Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve Avrupa Konseyi Genel Müdürlüğünde 10 yıl memur olarak çalıştı. 2010’da Dışişleri Bakanlığı’nda İnsan Hakları danışmanı olarak atandı ve Türkiye’nin ilk görme engelli diplomatı unvanını kazandı. Haziran 2011-Ekim 2012 arasında Dışişleri Bakanlığı Göç Dairesinde görev yaptı. Bu süre içerisinde Aşkaabat, Odesa, Zagrep, Almaatı, Bişkek, Kuala Lumpur, Bükreş, Saraybosna ve Varşova’da muhtelif uluslararası toplantılarda Yasa Dışı Göç, İnsan Ticaretiyle Mücadele, Geri Kabul Anlaşmaları ve Türkiye’de Suriyelilerin Durumu gibi insan hakları temelli çalışmalar ve sunumlar yaptı. 2012’de Türkiye’nin Viyana’da bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine İnsan Hakları Danışmanı olarak atandı. Bu dönemde uluslararası muhtelif panel ve konferanslarda İnsan Hakları alanında Türkiye tarafından yapılan reformlar hakkında sunumlar yaptı. 2015’te ise Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürlüğünde danışman olarak görev yaptı.

          6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunun 10’uncu maddesi gereğince 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/23 sayılı kararla Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi.

          İleri düzeyde İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. Bir çocuk annesidir.

Prof. Dr. Halil KALABALIK

Kurul Üyesi

          1962’te Çorum’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (1986), yüksek lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde (1992) tamamladı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’nde idare hukuku alanında doktora derecesini aldı, 2001 yılında İdare Hukuku doçenti oldu.

          Çalışma yaşamına 1987 yılında Bolu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başladı. Bu süreçte 1 yıl İngiltere’de dil ve mesleki eğitim aldı. Kaymakamlık Kursunu müteakiben Çaykara (1990-1992) ve Hasankeyf’te (1992-1993) Kaymakamlık yaptı. 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 yılına kadar burada çalıştıktan sonra Doçent Doktorken Sakarya Üniversitesi’ne geçiş yaptı. 2007’de Profesör olduğu Sakarya Üniversitesi’nde bölüm başkan vekilliği, ana bilim dalı başkanlığı ve dekanlık gibi idari görevler üstlendi. İdare Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İmar Hukuku, Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku alanlarında toplamda 10’un üzerinde kitabı, otuzdan fazla makalesi ve çok sayıda sunulmuş ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır.

          6701 sayılı Kanunun 10. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından insan hakları alanında çalışmalar yapan öğretim üyelerinden önerilen iki aday arasından; 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Av. Harun MERTOĞLU

Kurul Üyesi

          1971’de Rize Ardeşen’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. Lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, yüksek lisans eğitimini de 2013’te Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünden mezun olarak tamamladı. 1994’te İstanbul Barosunda Avukatlık Stajını bitirdikten sonra 1995 yılında Rize Merkez’de Serbest Avukatlık yapmaya başladı. 2000-2004 arası Rize Barosu Başkan yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında da Rize Barosu Başkanlığı görevini yürüttü. 2004 ve 2016 arasında Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı. 2001-2015 yılları arasında aktif olarak siyasetle uğraştı. Rize İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yaptı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunda Başkan veya üye olarak çalışmalarda bulundu.

          6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunun 10’uncu maddesi gereğince 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/24 sayılı kararla Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. Orta seviyede Arapça ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hıdır YILDIRIM

Kurul Üyesi

        1972 yılında Kütahya’da doğdu. İlkokulu Kütahya Evliya Çelebi İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Kütahya İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı yüksek öğrenimini Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. İmam-Hatiplik, gazetecilik ve öğretmenlik yaptı. 1998 yılından itibaren Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen bünyesinde, iş yeri temsilciliğinden genel başkan yardımcılığına kadar çeşitli aktif görevler üstlendi. Eğitim, kültür, sanat ve hukuk alanında çok sayıda süreli ve süresiz  yayının editörlüğünü yürüttü, yayınını yönetti, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlar düzenledi. Çeşitli dergilerde eğitim ve sendikacılık üzerine makaleler yayımladı.

"100 Soruda Sendikacılık ve Eğitim-Bir-Sen", "Bir Duruş Adamı Erol Battal", "Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan", "Fikirden Aksiyona Birlikten Sendikaya Eğitim-Bir-Sen Tarihi" yayımlanmış kitapları arasındadır.

16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. Evli, 2 çocuk babasıdır.

Mehmet ALTUNTAŞ

Kurul Üyesi

          1971’de Kayseri-Bünyan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de gördü. Lisans eğitimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 1995 yılında tamamladı. 2002 yılında Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Uzmanlık Programını bitirdi. Yüksek lisans eğitimini 2016 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı.

          1997-1999 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Başbakanlık Uzman yardımcılığını kazanıp, "Türk Anayasalarında İnsan Hakları" konulu Uzmanlık bitirme tezi ile 2004 tarihinde Uzmanlığa atandı. 2001-2012 arasında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nda İnsan Hakları Uzmanı ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Koordinatörü olarak çalıştı. 2012-2013 yılları arasında İnsan Hakları Başkanı, 2014’te Başbakan Yardımcısı Danışmanı, 2015-2017 arasında da Kamu İhale Kurumu’nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

           İnsan Hakları El Kitabı (2006), “İnsan Hakları Nedir?” (2008), “Türkiye İnsan Hakları Raporu-2007”, “Türkiye İnsan Hakları Raporu-2009”, Ulusal İnsan Hakları Kurumu Kanun Taslağı (2009) konularında araştırma ve incelemeler yaptı, yayınlara katkı sağladı. Ulusal İnsan Hakları Kurumu Kanunu Taslak hazırlık aşamasında yer aldı ve 2012 yılında 6332 Sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununun yasalaşması sürecinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığını temsil etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, Danimarka ve İsveç Ombudsmanları ve İnsan Hakları Kurumlarına ziyaretlerde bulundu. 2010 Bosna-Hersek seçimlerinde seçim gözlemcisi olarak görev aldı. Bunların haricinde 15 yıl boyunca çalıştığı insan hakları alanında yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda faaliyette bulundu.

           16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Emin GENÇ

Kurul Üyesi

          1963’te Trabzon-Sürmene’de doğdu. Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1985 yılında, dil eğitimini Almanya Bremen Üniversitesi’nde 1989 yılında tamamladı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü bitirdi.

          Çalışma yaşamına 1987 yılında Öğretmen olarak başladı. Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra uzun süre yurtdışında bulundu. 1997-1998 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalıştıktan sonra 14 yıl boyunca profesyonel olarak radyoculuk ve gazetecilik yaptı. Bu süre içerisinde birçok gazete ve dergide yazarlık, eleştirmenlik; radyo ve televizyon kanalında programcılık ve sunuculuk yaptı. 2012-2014 arası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, 2014-2017 arasında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda çalıştı. Bir dönem, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği’nin (MAZLUMDER) Genel Merkez yönetim kurulunda bulundu.
TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi.

          İleri düzeyde Almanca ve iyi düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Safet BALIN

Kurul Üyesi

            1980 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2002’de mezun oldu. Çalışma hayatına 2004’te Tarım Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nde Kontrolör Yardımcısı olarak başladı. Bir yıl burada görev yaptıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcılığına atanmaya hak kazandı. 2009 yılında elde ettiği müfettişlik unvanı ile 2015 yılına kadar burada görev yaptı.

           Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Denetçi olarak göre yaparken 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Close