10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

10 Ocak 1961 tarihinden itibaren kutlanmaya başlanan Çalışan Gazeteciler Günü’nün 57’nci yılındayız.

Gazetecilik etik değerleri arasında insan hakları anlayışını ilke edinmek, ayrımcılık ve kötü muamelenin karşısında durmak ve en önemlisi yapılan haberlerde nefret dili ya da ötekileştirici unsurların bulunmaması yer almaktadır.

Gazetecilik kişilere ve kurumlara önyargısız yaklaşmayı gerektirmektedir. Ayrıca herhangi bir çıkar grubuna veya ideolojik bir bakış açısına mal edilemeyecek kadar önemli ve değerli bir meslektir.

Dünyada yaşanan adaletsizliklerden, savaşlardan, mazlum ve mağdurların sessiz çığlıklarından haberdar olmamızı sağlayan gazetecilerimiz aynı zamanda zor ve tehlikeli bir mesleği de icra etmektedirler. Bu açıdan yaklaşıldığında Gazetecilik mesleğinin bağımsız ve tarafsız kalması gereği bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Ülkemize bakıldığında tüm bu saydığımız ilkeleri benimsemiş Gazeteci arkadaşlarımızın çoğunlukta yer alması, geleceğe daha büyük ümitlerle bakmamıza olanak sağlamaktadır.

Bu vesileyle ülkemizde basın sektöründe çalışan, bu mesleğe gönül vermiş, objektif habercilik değerlerini ilke edinmiş, insan haklarının yanında yer alan tüm haberci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Süleyman ARSLAN
TİHEK Başkanı

Close