1 Ekim Dünya Çocuk Günü Mesajı

1 Ekim Dünya Çocuk Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler tarafından 1954 yılında oybirliğiyle kabul edilen karara göre ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır.

Çocuklar milletlerin geleceğidir. Çocuklar bugünün fidanları yarının ağaçlarıdır. Bu ağaçların meyve verebilmesi için onlara iyi bakılması gerekmektedir. İnsanlığın mutluluğu ve dünyanın geleceği, çocukların korunması ve iyi yetişmesine bağlıdır.

Çocukların hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal, bölgesel ve evrensel düzeyde birçok norm ve mekanizma hayata geçirilmiş ve devletler açık rızaları ile sorumluluklar üstlenmiştir.

Tüm bu çaba ve girişimlere rağmen çocuk hakları günümüzde istenilen düzeyin çok gerisindedir. Başta Suriye ve Filistin olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaş ve çatışmaların en büyük mağdurlarından birisi çocuklardır. Bu savaş ve çatışmalarda masum çocuklar hem doğrudan zarar görmekte hem de yakınlarının uğradığı zararlar nedeniyle dolaylı olarak zarar görmektedir. Çocuklar sebep ve müdahil olmadıkları toplumsal olayların faturasını en ağır biçimde ödemek durumunda bırakılmaktadır.

Zorunlu göçler sırasında denizde boğulan çocuklar, kimyasal ve konvansiyonel silahlarla öldürülen çocuklar, dilendirilen çocuklar, yetim kalan çocuklar, terör örgütleri için savaştırılan çocuklar, istismara uğrayan çocuklar, boşanmış ebeveynlerin çocukları, suça itilen çocuklar vb. konularda dünya kamuoyu halen etkili bir çözüm bulamamıştır. Dünya kamuoyunun bu konuda iyi bir sınav vermediği aşikârdır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak geleceğimizin teminatı, dünyayı kendilerinden emaneten aldığımız çocuklarımız için tüm ulusal, bölgesel ve özellikle evrensel düzeydeki aktörleri çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için çaba ve hassasiyete davet eder, Dünya Çocuk Gününün yaşanan tüm sorunların ve acılarının son bulmasına vesile olmasını temenni ederiz.

 

Süleyman ARSLAN

        Başkan

Close