Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Bugün, çağdaş insan hakları belgelerinin anayasası olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 69. Yıldönümünü kutluyoruz.
Ülkemiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni hazırlayan ve ilk imzalayan 46 ülkeden biridir.
İnsana saygı göstermek, insan onurunu korumak, onun yaratılıştan gelen haklarını kullanmasını sağlamak, tarihimiz ve medeniyetimizin yüzyıllardır süregelen ortak değeridir. Anadolu ve İslam medeniyeti bu değerleri hep el üstünde tutmuştur.
Ne var ki günümüzde dünyanın birçok yerinde İslam karşıtlığı, nefret söylemleri, yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi birçok hastalıklı fikir gerek insanlık onuruna gerek ise dünya barışına tehdit oluşturmaktadır.
Dünya İnsan Hakları Günü’nün mimarı sayılan Birleşmiş Milletler yaşanan insan hakları ihlalleri karşısında başarılı bir sınav verememektedir. 5 ülkenin veto yetkisi BM Güvenlik Konseyi’nin misyonunu yerine getirememesine neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin yıllardır altını çizdiği gibi BM sisteminin gözden geçirilmesi ve İslam dünyasının da temsil edildiği çoğulcu bir yapıya geçilmesi gerekir.
Suriye’nin Halep kentinde yıkılan binaların altında kalan insanlık onuru, Myanmar’da Müslümanlara yönelik soykırım seviyesine varan eziyetler ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin üç dinin ortak değeri Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıdığını beyan etmesi, uluslararası toplumun tüm bu yaşananları kuru birer kınama mesajıyla geçiştirmesi, gelecek nesillere insan hakları alanında yeterli bir miras bırakamayacağımızı somut bir şekilde göstermektedir. Savaşlar, işgaller, son örneğini 15 Temmuz’da ülkemizin de yaşadığı darbe girişimleri ve bu girişimlere gizli veya açık destek veren devletlerin varlığı insan haklarının bu ülkeler tarafından ciddiye alınmadığını göstermektedir.
15 Temmuz darbe girişimi karşısında 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu kahraman direniş milletimizin demokrasi ve insan haklarına bağlılığının en büyük ispatıdır. O gün ülkemizin tüm renkleriyle İnsan Hakları sınavını başarılı bir şekilde verdiği gündür. Ülke olarak dünyada yaşanan onca acıya rağmen insan onurunu el üstünde tutan bir evrensel insan hakları anlayışını hakim kılmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bu misyon ve vizyonla sadece ülkemiz içinde değil bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin takipçisi olacaktır. Bugünün tüm dünyaya dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin barış ve huzuru yeniden hakim kılması dileğiyle Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Süleyman ARSLAN

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı

Close